ZMIANY ORGANIZACYJNE 2021
STYCZEŃ
24.01.21 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW EU IRINI III zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca II zmiany PKW EU IRINI kmdr por. pil. Mirosław MAKUCH -> dowodzenie przyjmuje dowódca III zmiany – kmdr ppor. pil. Mirosław JAROS
 
29.01.21 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Łotwa VIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VII zmiany mjr Maciej SULEWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca VIII zmiany mjr Tomasz DADURA
 
LUTY
08.02.21 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan Resolute Support XIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 10.Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XII zmiany płk Daniel BUTRYN -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIII zmiany płk Paweł PYTKO
 
09.02.21 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XLIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 18.Batalionu Powietrznodesantowego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XLII zmiany ppłk Maciej BAŃKOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XLIII zmiany ppłk Tomasz NEUMANN
 
12.02.21 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia VIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VII zmiany mjr Krzysztof SŁOWIK -> dowodzenie przyjmuje dowódca VIII zmiany mjr Michał ANTOSIEWICZ
 
MARZEC
02.03.21 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW UNIFIL III zmianie której trzon tworzą żołnierze 2.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca II zmiany mjr Maciej JÓŹWIAK -> dowodzenie przyjmuje dowódca III zmiany ppłk Daniel KOWALEWSKI
 
KWIECIEŃ
  12.04.21 – na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 4/MON z dnia 18 stycznia 2021 r. oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 20/MON z dnia 26 lutego 2021 r. rozpoczyna działalność Centralny Wojskowy Zespół Sportowy powstały z połączenia istniejących wojskowych zespołów sportowych, pierwszym szefem CWZS został płk Tomasz BARTKOWIAK
 
MAJ
  13.05.21 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR ALTHEA XXI zmianie której trzon tworzą żołnierze 14.Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XX zmiany ppłk Tomasz KOCIKOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXI zmiany ppłk Radosław KOZIELEWICZ
 
  27.05.21 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Irak X zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Brygady Obrony Wybrzeża, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IX zmiany płk Mirosław BODNAR -> dowodzenie przyjmuje dowódca X zmiany płk Michał KURACZYK
 
CZERWIEC
21.06.21 - zmiana dyslokacji – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie przechodzi z kompleksu przy ul. Orylska 6 do kompleksu przy ul. Wojska Polskiego 54
 
LIPIEC
  28.07.21 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Łotwa IX zmianie której trzon tworzą żołnierze 9.Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VIII zmiany mjr Tomasz DADURA -> dowodzenie przyjmuje dowódca IX zmiany mjr Michał CZARNY
 
SIERPIEŃ
  01.08.21 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW EU IRINI IV zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca III zmiany PKW EU IRINI kmdr ppor. pil. Mirosław JAROS -> dowodzenie przyjmuje dowódca IV zmiany – kmdr por. Marcin RZOŃCA
 
05.08.21 - na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. rozpoczyna funkcjonowanie Polski Kontyngent Wojskowy w sojuszniczej misji wsparcia islandzkich zdolności czasu pokoju w zakresie dozoru przestrzeni powietrznej oraz przechwytywania celów powietrznych w Republice Islandii – trzon I zmiany PKW Islandia o liczebności do 140 żołnierzy tworzą żołnierze 32.Bazy Lotnictwa Taktycznego
 
13.08.21 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia IX zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VIII zmiany mjr Wojciech KUFLIŃSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca IX zmiany mjr Robert ANDRZEJAK
 
  28.08.21 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XLIV zmianie której trzon tworzą żołnierze 6.Batalionu Dowodzenia, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XLIII zmiany ppłk Jacek KAFKA -> dowodzenie przyjmuje dowódca XLIV zmiany mjr Paweł ŻAK