ZMIANY PERSONALNE 2021
STYCZEŃ
 
04.01.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Zbigniew KRUPA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.bkpow – ppłk Zbigniew SARNOWSKI
 
04.01.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Bydgoszcz, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Stanisław HORODNICZY przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Bydgoszcz – ppłk Andrzej NIERADKO
 
  05.01.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 24.Batalionu Lekkiej Piechoty w Chełmie, odchodzi ppłk Sławomir KUŁAGA -> nowy dowódca 24.blp – mjr Krzysztof KRAWCZYK
 
08.01.21 – zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr por. Radosław HURBAŃCZUK zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy dOB oraz otrzymuje awans do stopnia komandora
 
08.01.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Radosław STACHOWIAK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 2.BZ – płk dr Jacek CICHOSZ
 
11.01.21 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Ochrony Bazy w Radzikowie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Sebastian RADZIWONKA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca bob – płk Maciej KOWALSKI
 
14.01.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 36.Dywizjonu Rakietowego OP w Mrzeżynie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Daniel WASIŁEK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 36.drOP – ppłk Andrzej KACZMARZYK
 
22.01.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Bolesławiec, odchodzi ppłk Andrzej ŁUKA -> czasowo obowiązki komendanta WKU Bolesławiec pełnił będzie mjr Mieczysław OWCZARZ
 
26.01.21 – zmiana na stanowisku komendanta 12.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu, odchodzi płk Janusz KRYSZPIN wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 1.RBLog -> czasowo obowiązki komendanta 12.WOG pełnił będzie ppłk Robert BORZĘCKI
 
28.01.21 – zmiana na stanowisku komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, odchodzi płk Dariusz SIERGIEJ -> nowy komendant 1.RBLog – płk Janusz KRYSZPIN
 
28.01.21 – zmiana na stanowisku komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba, odchodzi ppłk Bogdan WÓJCIK -> czasowo obowiązki komendanta OSPWLąd Dęba pełnił będzie mjr Franciszek ZAGAJA
 
28.01.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Częstochowa, odchodzi ppłk Adrian KLIMEK -> czasowo obowiązki komendanta WKU Częstochowa pełnił będzie mjr Jacek MICHAŁOWSKI
 
29.01.21 – zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, odchodzi płk Kazimierz ŁUCKI -> nowy komendant CSWIiCh – płk Adam PRZYGODA
 
31.01.21 – zmiana na stanowisku szefa Zarządu Logistyki – P4 Sztabu Generalnego, odchodzi gen. bryg. Zbigniew POWĘSKA -> czasowo obowiązki szefa ZLog-P4 pełnił będzie płk Witold BARTOSZEK
 
LUTY
08.02.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Chełm, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Grzegorz SOKOŁOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Chełm – ppłk Andrzej STACHYRA
 
08.02.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Gdynia, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Radosław GRABOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Gdynia – ppłk Janusz WIŚNIEWSKI
 
15.02.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 8.Dywizjonu Przeciwlotniczego w Dziwnowie, odchodzi kmdr por. Roman JADANOWSKI -> nowy dowódca 8.dplot – kmdr por. Lucjan DYCZKO
 
15.02.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 8.Batalionu Saperów w Dziwnowie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 8.bsap – kmdr por. Waldemar PRZYGODA
 
25.02.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Głogów, odchodzi ppłk Robert KOLASA -> czasowo obowiązki komendanta WKU Głogów pełnił będzie mjr Jarosław ŻEGLARSKI
 
26.02.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 52.Batalionu Remontowego w Czarnem, odchodzi ppłk Wojciech KOTSCHY -> nowy dowódca 52.brem – ppłk Aleksander SUCHANOWSKI
 
27.02.21 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie, odchodzi kmdr por. Artur GAJDEMSKI -> nowy dowódca bdow MW – kmdr por. Paweł MICHOWSKI
 
MARZEC
01.03.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. dr Dariusz PLUTA – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 
01.03.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Piotr TRYTEK – Dowódca 11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego
 
01.03.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Krzysztof KOCIUBA – Radca-Koordynator Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
01.03.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Tomasz KOWALIK – Szef Pionu Wsparcia Zastępcy Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
  01.03.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Dariusz MENDRALA – Dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
 
01.03.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Marek WAWRZYNIAK – Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 5.Batalionu Dowodzenia w Krakowie, odchodzi ppłk Rafał SEROKA -> nowy dowódca 5.bdow – ppłk Mariusz BRODALKA
 
01.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, odchodzi ppłk Witold KAWECKI -> nowy dowódca bdow IWSZ – ppłk Bartosz WINNICKI
 
01.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Logistycznego 1.Pułku Saperów w Brzegu, odchodzi ppłk Zbigniew BUGANIK -> nowy dowódca blog 1.psap -> ppłk Sławomir MARCINEK
 
12.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Pułku Saperów w Brzegu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Zbigniew BUGANIK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.psap – płk Grzegorz OSKROBA
 
13.03.21 – zmiana na stanowisku komendanta Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków, z powodu śmierci komendanta OSNiP kmdr por. Piotra TOREBKO czasowo obowiązki komendanta OSNiP pełnił będzie kmdr ppor. Ireneusz SYKUŁA
 
  15.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 19.Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie, odchodzi ppłk Hubert TRUSIUK -> nowy dowódca 19.bz - ppłk Jacek CHMIELEWSKI
 
26.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni, odchodzi kmdr pil. Jarosław CZERWONKO -> czasowo obowiązki dowódcy BLMW pełnił będzie kmdr pil. Cezary WIATRAK
 
26.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, odchodzi płk Mariusz SKULIMOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa ZLog-P4 SG -> czasowo obowiązki dowódcy 1.BLog pełnił będzie płk Radosław DŁUTKOWSKI
 
26.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Logistycznego 1.BLog w Bydgoszczy, odchodzi ppłk Tomasz KRZESZEWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 1.blog pełnił będzie mjr Mariusz RYBSKI
 
29.03.21 – zmiana na stanowisku szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego, odchodzi płk Roman KOPKA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 7.BOW -> nowy szef ZOiU-P1 – płk Bogdan SOWA
 
29.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 7.Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Michał KURACZYK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 7.BOW – płk Roman KOPKA
 
  29.03.21 – zmiana na stanowisku szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego, odchodzi gen. bryg. Arkadiusz SZKUTNIK -> nowy szef ZPUSZiS-P3/P7 – płk Marcin ZAWODNIAK
 
29.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 9.Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, odchodzi płk Dariusz KOSOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 17.BZ -> nowy dowódca 9.BKPanc – płk Grzegorz BARABIEDA
 
29.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 17.Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 17.BZ płk Wojciech ZIÓŁKOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 17.BZ – płk Dariusz KOSOWSKI
 
29.03.21 – zmiana na stanowisku szefa Zarządu Logistyki – P4 Sztabu Generalnego, czasowo pełniący obowiązki szefa ZLog-P4 płk Witold BARTOSZEK przekazuje dowodzenie -> nowy szef ZLog-P4 - płk Mariusz SKULIMOWSKI
 
29.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk dr Jacek CICHOSZ przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 2.BZ – płk Dariusz MACHULA
 
29.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 12.Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Roman BRUDŁO przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 12.BZ – płk Roman ŁYTKOWSKI
 
29.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 25.Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Piotr GOŁOS przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 25.BKPow – płk Mariusz PAWLUK
 
29.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Dywizjonu Przeciwlotniczego 4.pplot w Czerwieńsku, odchodzi ppłk Grzegorz ZAJĄC -> nowy dowódca 2.dplot 4.pplot – ppłk Jarosław ZAJĄC
 
31.03.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 49.Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, odchodzi płk pil. Zbigniew MITURA -> nowy dowódca 49.BLot – płk pil. Piotr KOWALSKI
 
31.03.21 – zmiana na stanowisku komendanta 12.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Robert BORZĘCKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 12.WOG – płk Grzegorz GOTOWICZ
 
KWIECIEŃ
01.04.21 – zmiana na stanowisku szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, odchodzi gen. dyw. Dariusz RYCZKOWSKI -> czasowo obowiązki szefa IWSZ pełnił będzie płk Artur KĘPCZYŃSKI
 
01.04.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 18.Batalionu Dowodzenia w Siedlcach, odchodzi ppłk Zbigniew CIŻMIŃSKI -> nowy dowódca 18.bdow – mjr Paweł SIEWIERSKI
 
01.04.21 – zmiana na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie, odchodzi płk Radosław NIECIKOWSKI -> nowy szef WSzW Szczecin – płk Mariusz PIETRASZEK
 
01.04.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Częstochowa, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Jacek MICHAŁOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Częstochowa – ppłk Mariusz BŁASZCZYK
 
06.04.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 6.Batalionu Dowodzenia 6.BPD, odchodzi ppłk Marcin MALINOWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 6.bdow pełnił będzie mjr Paweł ROKICKI
 
07.04.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalion Radiotechnicznego w Sandomierzu, odchodzi ppłk Paweł CZAJKOWSKI -> nowy dowódca 3.brt – ppłk Grzegorz KOBYLARZ
 
  07.04.21 – zmiana na stanowisku komendanta Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego w Poznaniu, odchodzi ppłk Wojciech POLCZYK -> nowy komendant OSWRiS – ppłk Jarosław WITASZEK
 
  08.04.21 – na stanowisko dowódcy nowo formowanego 18.Pułku Artylerii wyznaczony zostaje płk Piotr BRZEZIŃSKI
 
  08.04.21 – na stanowisko dowódcy nowo formowanego 18.Pułku Przeciwlotniczego wyznaczony zostaje płk Radosław KUDRAJ
 
12.04.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 12.Batalionu Dowodzenia w Szczecinie, odchodzi ppłk Tomasz ROMANOWSKI -> nowy dowódca 12.bdow – ppłk Mariusz LEWCZUK
 
13.04.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk dr Jacek CICHOSZ przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 2.BZ – płk dypl. Dariusz MACHULA
 
13.04.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej w Stargardzie, odchodzi ppłk Paweł BEDNARZ -> nowy dowódca 3.bpzmot – ppłk Tomasz KŁONOWSKI
 
  13.04.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 34.Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu, odchodzi ppłk Paweł BRZĘK -> nowy dowódca 34.blp – ppłk Marcin PIĘTNIK
 
  13.04.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 53.Batalionu Lekkiej Piechoty w Siedlcach, odchodzi ppłk Dariusz KOZŁOWSKI -> nowy dowódca 53.blp – ppłk Mariusz KOCOŃ
 
  13.04.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 64.Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku, odchodzi ppłk Mariusz KOCOŃ wyznaczony do dalszej służby jako dowódca 53.blp -> czasowo obowiązki dowódcy 64.blp pełnił będzie mjr Ireneusz FUDAŁA
 
14.04.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku, odchodzi ppłk Kamil HOHM -> nowy dowódca 1.bz – ppłk Michał PIETRZAK
 
15.04.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Głogów, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Jarosław ŻEGLARSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Głogów – ppłk Mieczysław JANUS
 
  20.04.21 – zmiana na stanowisku dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu, w związku ze śmiercią w dniu 17.03.2021 r. dyrektora WITI płk rez. dr inż. Leszek BOGDAN -> czasowo obowiązki dyrektora WITI pełnił będzie dr inż. Marcin SZCZEPANIAK
 
  21.04.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 42.Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Dariusz MAZUR przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 42.blp – ppłk Maciej RYPIŃSKI
 
27.04.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 8.Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, odchodzi kontradm. Piotr NIEĆ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej DGRSZ -> nowy dowódca 8.FOW – kmdr Włodzimierz KUŁAGIN
 
28.04.21 – zmiana na stanowisku komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba, czasowo pełniący obowiązki komendanta OSPWLąd Dęba mjr Franciszek ZAGAJA przekazuje dowodzenie -> nowy komendant OSPWLąd Dęba – ppłk Artur ŻUBER
 
30.04.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 11.Batalionu Ewakuacji Sprzętu w Czarnem, odchodzi ppłk Tomasz LEWANDOWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 11.bes pełnił będzie mjr Paweł ZAGULSKI
 
MAJ
01.05.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 43.Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni, odchodzi kmdr pil. Andrzej SZCZOTKA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy BLMW -> czasowo obowiązki dowódcy 43.BLotM pełnił będzie kmdr por. Waldemar MILCZAREK
 
04.05.21 – zmiana na stanowisku dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki dowódcy BLMW kmdr pil. Cezary WIATRAK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca BLMW – kmdr pil. Andrzej SZCZOTKA
 
04.05.21 – zmiana na stanowisku komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej w Rembertowie, odchodzi płk Piotr CALAK -> nowy komendant 2.RBLog – płk Mieczysław SPYCHALSKI
 
05.05.21 - zmiana na stanowisku komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, odchodzi płk Tomasz SZOPLIK -> czasowo obowiązki komendanta OSŻW Mińsk Mazowiecki pełnił będzie ppłk Arkadiusz WOJTACZKA
 
06.05.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 31.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, odchodzi płk pil. Norbert CHOJNACKI udający się na podyplonmowe studia polityki obronnej w Akademii Sił Powietrznych w Maxwell (U.S.A.) -> czasowo obowiązki dowódcy 31.BLT pełnił będzie płk Radosław ŚNIEGÓŁA
 
14.05.21 – zmiana na stanowisku dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, odchodzi płk Michał STRZELECKI wyznaczony do podjęcia podyplomowych studiów polityki obronnej w USA -> czasowo obowiązki dowódcy JWK pełnił będzie ppłk Wojciech DANISIEWICZ
 
17.05.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Batalionu Logistycznego 1.BLog w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Mariusz RYBSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.blog – ppłk Marcin URBAŃSKI
 
18.05.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 16.Batalionu Saperów w Nisku, odchodzi ppłk Grzegorz GROBEL -> czasowo obowiązki dowódcy 16.bsap pełnił będzie mjr Adam BIENIEK
 
  21.05.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 33.Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy, odchodzi ppłk Roland WASZKOWIAK -> nowy dowódca 33.blp – ppłk Krzysztof WYDRZYŃSKI
 
31.05.21 – zmiana na stanowisku komendanta 26.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu, odchodzi płk Grzegorz GOTOWICZ -> nowy komendanta 26.WOG - płk mgr inż. Janusz NOWAKOWICZ
 
CZERWIEC
21.06.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 10.Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach, odchodzi płk Grzegorz MOTAK -> nowy dowódca 10.ŚBOT – płk Piotr HAŁYS
 
25.06.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. dr inż. Karol DYMANOWSKI – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
 
29.06.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 6.Batalionu Logistycznego w Krakowie, odchodzi ppłk Grzegorz PAŁASZ -> nowy dowódca 6.blog – ppłk Damian GWIZDAL
 
29.06.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Wyszków, odchodzi ppłk Mariusz MISIURA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Siedlce -> czasowo obowiązki komendanta WKU Wyszków pełnił będzie mjr Paweł KRAJEWICZ
 
29.06.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Siedlce, odchodzi ppłk Michał OŹDZIŃSKI -> nowy komendant WKU Siedlce – ppłk Mariusz MISIURA
 
29.06.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Konin, odchodzi ppłk Paweł ZASUŃ -> czasowo obowiązki komendanta WKU Konin pełnił będzie mjr Sławomir NAWROCKI
 
30.06.21 – zmiana na stanowisku dowódcy Dowództwa Garnizonu Warszawa, odchodzi gen. dyw. Robert GŁĄB wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy szefa sztabu ds. zarządzania zasobami w Sojuszniczym Dowództwie NATO ds. Transformacji w Norfolk -> czasowo obowiązki dowódcy DGW pełnił będzie płk Tomasz DOMINIKOWSKI
 
30.06.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, odchodzi płk pil. Artur BORKOWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 41.BLSz pełnił będzie płk Krzysztof WOCIAL
 
30.06.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 15.Batalionu Saperów w Orzyszu, odchodzi ppłk Radosław BERNACIAK -> nowy dowódca 15.bsap – ppłk Radosław BĄK
 
30.06.21 – zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Wsparcia Inżynieryjnego 1.Pułku Saperów w Brzegu, odchodzi ppłk Krzysztof DACYSZYN -> czasowo obowiązki dowódcy bwinż 1.psap pełnił będzie mjr Marcin KOWALSKI
 
30.06.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 2.Kompanii Regulacji Ruchu w Oleśnicy, odchodzi kpt. Wojciech SŁUGOCKI -> nowy dowódca 2.krr – por. Radosław BOLA
 
30.06.21 – zmiana na stanowisku komendanta 25.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, odchodzi ppłk Krzysztof LENKIEWICZ -> czasowo obowiązki komendanta 25.WOG pełnił będzie ppłk Mirosław SOSNA
 
LIPIEC
01.07.21 – zmiana na stanowisku komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Arkadiusz WOJTACZKA przekazuje dowodzenie -> nowy komendant OSŻW Mińsk Mazowiecki – płk Jacek KAZIMIERSKI
 
01.07.21 – zmiana na stanowisku kierownika Składu 4.RBLog w Miliczu, czasowo pełniący obowiązki st. chor. sztab. Robert LEŚNIEWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy kierownik Składu 4.RBLog w Miliczu – mjr Wojciech SŁUGOCKI
 
05.07.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 32.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, odchodzi płk pil. Tomasz JATCZAK -> nowy dowódca 32.BLT – płk pil. Piotr OSTROUCH
 
12.07.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 4.Pułku Chemicznego w Brodnicy, odchodzi płk Andrzej ŻMUDA -> nowy dowódca 4.pchem – płk dr Piotr WACHNA
 
14.07.21 - zmiana na stanowisku dowódcy 31.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Radosław ŚNIEGÓŁA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 31.BLT – płk pil. Łukasz PIĄTEK
 
19.07.21 – zmiana na stanowisku szefa Inspektoratu Uzbrojenia w Warszawie, odchodzi gen. bryg. Bogdan DZIEWULSKI przeniesiony do rezerwy kadrowej -> czasowo obowiązki szefa IU pełnił będzie płk dr Artur KUPTEL
 
26.07.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Wyszków, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Paweł KRAJEWICZ przekazuje dowodzenie -> nowy komendanta WKU Wyszków – ppłk Krzysztof KWIATKOWSKI
 
  29.07.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Warszawa-Mokotów, odchodzi ppłk Mariusz MUSKUS -> czasowo obowiązki komendanta WKU Warszawa-Mokotów pełnił będzie mjr Bogdan ZALEWSKI
 
30.07.21 – zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, odchodzi płk Krzysztof LESZCZYŃSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Wydziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie WOT -> czasowo obowiązki komendanta CSWOT pełnił będzie ppłk Dariusz KOZŁOWSKI
 
SIERPIEŃ
01.08.21 - zmiana na stanowisku Dowódcy Garnizonu Warszawa, odchodzi gen. dyw. Robert GŁĄB wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy szefa sztabu ds. zarządzania zasobami w Sojuszniczym Dowództwie NATO ds. Transformacji w Norfolk -> czasowo obowiązki DGW pełnił będzie płk Tomasz DOMINIKOWSKI
 
05.08.21 – zmiana na stanowisku dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Wałczu, odchodzi płk Jacek ROLAK -> czasowo obowiązki dowódcy BWD WKPW pełnił będzie płk Zbigniew LABUDA
 
10.08.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Krzysztof WOCIAL przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 41.BLSz – płk pil. Paweł MARCINKOWSKI
 
13.08.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 43.Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr por. Waldemar MILCZAREK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 43.BLotM – kmdr pil. Waldemar ORLIŃSKI
 
13.08.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Tychy, odchodzi ppłk Wojciech ZDRADA -> czasowo obowiązki komendanta WKU Tychy pełnił będzie kpt. Tymoteusz TABOR
 
15.08.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Sławomir DRUMOWICZ – Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych
 
15.08.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen. bryg. Tomasz POŁUCH – Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
 
15.08.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Artur KĘPCZYŃSKI – Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki
 
15.08.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Maciej KLISZ – Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
 
15.08.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Dariusz KOSOWSKI – Dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
 
15.08.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Piotr KRIESE – Dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej
 
15.08.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Maciej SIUDAK – Dowódca 10 Brygady Logistycznej
 
15.08.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Grzegorz SKORUPSKI – Radca generalny w Biurze Ministra Obrony Narodowej
 
15.08.21 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Maciej TRELKA – Dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
 
23.08.21 - zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, czasowo pełniący obowiązki komendanta CSWOT ppłk Dariusz KOZŁOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant CSWOT – płk Edward CHYŁA
 
24.08.21 – zmiana na stanowisku komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu, odchodzi płk Dariusz ŚCIANA -> nowy komendant OŻW Żagań – płk Daniel KOWALCZYK
 
26.08.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 1.Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu, odchodzi gen. bryg. pil. Sławomir MĄKOSA -> czasowo obowiązki dowódcy 1.BLWL pełnił będzie płk dypl. pil. Piotr SANIUK
 
30.08.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Mielec, odchodzi ppłk Bogusław ANTAS -> czasowo obowiązki komendanta WKU Mielec pełnił będzie mjr Tomasz MAZUR
 
31.08.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Rybnik, odchodzi ppłk Robert RYTER -> czasowo obowiązki komendanta WKU Rybnik pełnił będzie mjr Krzysztof SZMYT
 
31.08.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Chorzów, odchodzi ppłk Piotr RANCIA -> czasowo obowiązki komendanta WKU Chorzów pełnił będzie mjr Andrzej KUC
 
WRZESIEŃ
  01.09.21 – na stanowisko dowódcy nowo formowanego 18.Batalionu Rozpoznawczego w Przasnyszu wyznaczony zostaje ppłk Piotr MICHAŁOWSKI
 
02.09.21 – zmiana na stanowisku dowódcy 3.Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, odchodzi ppłk Sebastian GRELL -> nowy dowódca 3.bz – ppłk Mariusz MĄKOSA
 
03.09.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Tychy, czasowo pełniący obowiązki komendanta kpt. Tymoteusz TABOR przekazuje dowodzenie -> nowy kommendant WKU Tychy – ppłk Piotr JANOSZ
 
06.09.21 – zmiana na stanowisku komendanta Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki komendanta kmdr ppor. Ireneusz SYKUŁA zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko komendanta OSNiPWP i zostaje awansowany do stopnia kmdr por.
 
06.09.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Konin, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Sławomir NAWROCKI przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Konin – ppłk Adam NAWROCKI
 
16.09.21 – zmiana na stanowisku komendanta 35.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krakowie, odchodzi ppłk Paweł GRAD -> czasowo obowiązki komendanta 35.WOG pełnił będzie ppłk Janusz WRONIAK
 
30.09.21 – zmiana na stanowisku komendanta-rektora Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, odchodzi gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA -> nowy komendant-rektor AWL – płk dr hab. Piotr PŁONKA
 
30.09.21 – zmiana na stanowisku komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, odchodzi st. chor. sztab. Paweł URBAŃSKI -> nowy komendant SPWL Poznań – st. chor. sztab. Michał RÓZGA
 
30.09.21 – zmiana na stanowisku komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, odchodzi płk dr Paweł CHABIELSKI -> czasowo obowiązki komendanta CPdMZ pełnił będzie ppłk Jarosław ZDANOWICZ
 
30.09.21 – zmiana na stanowisku Dowódcy 5.Pułku Artylerii w Sulechowie, odchodzi płk Sławomir KULA -> nowy dowódca 5.pa – płk Grzegorz PAROL
 
30.09.21 – zmiana na stanowisku Komendanta 31.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu, odchodzi płk Zdzisław FRĄTCZAK -> czasowo obowiązki komendanta 31.WOG pełnił będzie ppłk Sławomir JĘDRZEJEWSKI
 
30.09.21 – zmiana na stanowisku komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Sulechowie, odchodzi st. chor. sztab. Jacek ŚWIATŁY, nowy komendant Placówki ŻW w Sulechowie – chor. Jarosław SZYMKÓW
 
  30.09.21 – zmiana na stanowisku Szefa 6 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Stalowej Woli, odchodzi ppłk Grzegorz GROCHOWINA -> nowy szef 6 RPW – mjr Wojciech ZAWIŚLAK
 
PAŹDZIERNIK
  01.10.21 – zmiana na stanowisku Attache Wojskowego w USA, odchodzi gen. bryg. Cezary WIŚNIEWSKI -> nowy Attache Wojskowy w USA – gen. bryg. Krzysztof NOLBERT
 
01.10.21 – zmiana na stanowisku Dowódcy Garnizonu Warszawa, czasowo pełniący obowiązki DGW płk Tomasz DOMINIKOWSKI zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
01.10.21 – zmiana na stanowisku Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu „Północ-Wschód” w Wałczu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Zbigniew LABUDA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca BWD WKPW – płk Mirosław POSTOŁOWICZ
 
01.10.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Rybnik, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Krzysztof SZMYT przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Rybnik – ppłk Andrzej KUC
 
01.10.21 – zmiana na stanowisku komendanta WKU Chorzów, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Andrzej KUC przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Chorzów – ppłk Krzysztof SZMYT
 
  01.10.21 – zmiana na stanowisku Komendanta WKU Warszawa-Śródmieście, odchodzi ppłk Andrzej KAMIŃSKI -> czasowo obowiązki komendanta WKU Warszawa-Śródmieście pełniła będzie mjr Agnieszka KRYSTMAN
 
01.10.21 – zmiana na stanowisku Komendanta WKU Nisko, odchodzi ppłk Leszek STĘPIEŃ -> czasowo obowiązki komendanta WKU Nisko pełnił będzie mjr Jacek STAŃCZYK
 
01.10.21 – zmiana na stanowisku Komendanta WKU Łomża, odchodzi ppłk Tomasz ŻYŁKA -> czasowo obowiązki komendanta WKU Łomża pełnił będzie kpt. Andrzej JARNUTOWSKI
 
01.10.21 – zmiana na stanowisku Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, odchodzi płk Krzysztof SZKUDZIŃSKI -> czasowo obowiązki szefa RZI Olsztyn pełnił będzie płk Sławomir OLSZEWSKI