Wojskowy Korpus Górniczy 1949 - 1959
 
 
Historia „jednostek górniczych” w Siłach Zbrojnych PRL sięga roku 1949 r. kiedy to sformowano pierwsze bataliony przeznaczone do wykonywania pracy w kopalniach na rzecz państwa. Na podstawie Rozkazu Organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej nr 0169/Org z dnia 13 sierpnia 1949 r.1 w terminie do dnia 13 września 1949 r. sformowano w obozach ćwiczebnych następujące jednostki wojskowe:
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Miejsce formowania Podległość OW Numer etatu Stan osobowy
1 Batalion Pracy JW 2654 Szlaga k.Orzysza OW I 19/19 1137 wojskowych
2 Batalion Pracy JW 2687 Drawsko OW II 19/19 1137 wojskowych
3 Batalion Pracy JW 2960 Biedrusko OW IV 19/19 1137 wojskowych
4 Batalion Pracy JW 2998 Dęba k.Tarnobrzega OW V 19/19 1137 wojskowych
 
Formowanie jednostek tych argumentowano w rozkazie cyt. „W celu zapewnienia wykonania planu dostaw węgla na potrzeby wojska oraz przygotowania  fachowych kadr dla Przemysłu Górniczego”. W rozkazie przewidziano że w jednostkach odbędzie się miesięczne przeszkolenie rekruckie po czym na dzień 15 października 1949 r. bataliony zostaną skierowane do OW V celem pracy w wyznaczonych kopalniach.
 

Zgodnie z wytycznymi w rozkazie nr 0169/Org z dnia 13 sierpnia 1949 r. Sztab Generalny wydał Zarządzenie nr 0770/III z dnia 27 września 1949 r. w którym określił nowe miejsca postoju batalionów pracy oraz przydziały do poszczególnych kopalni. Poniżej w tabeli rozmieszczenie i przydziały batalionów pracy:

Jednostka Wojskowa Pododdziały Kopalnia Miejsce postoju
1 Batalion Pracy Sztab
1 kompania
2 kompania
KWK Brzeszcze
KWK Jawiszowice
Oświęcim /koszary/
3 kompania
4 kompania
KWK Jowisz Wojkowice-Komorne /baraki/
2 Batalion Pracy Sztab
1 kompania
2 kompania
3 kompania
KWK Wujek Brynów /baraki przy kopalni/
4 kompania KWK Kleofas Hałda Załęska /baraki przy kopalni/
3 Batalion Pracy Sztab
1 kompania
KWK Chorzów Bytom
Chorzów
2 kompania KWK Centrum Bytom
3 kompania KWK Walenty-Wawel Ruda Śląska /baraki przy kopalni/
4 kompania KWK Wanda-Lech Nowy Bytom /baraki przy kopalni/
4 Batalion Pracy
Sztab
1 kompania
2 kompania
3 kompania
KWK Ludwik
KWK Pstrowski
KWK Concordia
Zabrze /pomieszczenia kopalni Ludwik i Concordia/
4 kompania KWK Zabrze Wschód Zabrze /baraki przy kopalni/

 

Kolejne bataliony sformowano już na początku 1950 roku. Rozkazem Organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej nr 04/Org z dnia 18 stycznia 1950 r.2 w terminie do dnia 28 lutego 1950 r. dowódcy okręgów wojskowych mieli sformować następujące jednostki:
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Miejsce formowania Podległość OW Numer etatu Stan osobowy
5 Batalion Pracy JW 5879 Ostróda OW I 19/21 1417 wojskowych
6 Batalion Pracy JW 5892 Elbląg OW II 19/21 1417 wojskowych
7 Batalion Pracy JW 3175 Biedrusko OW IV 19/21 1417 wojskowych
8 Batalion Pracy JW 3082 Biedrusko OW IV 19/21 1417 wojskowych
9 Batalion Pracy JW 3207 Kobierzyn k.Krakowa OW V 19/19 1137 wojskowych


W rozkazie w wytycznych użyto sformułowania by szeregowców „powołać do służby zastępczej wg specjalnego zarządzenia”, co może świadczyć o tym że były to osoby „typowane” do tej służby. Jak widać również było to traktowane jako zastępcza służba wojskowa. Po szkolenia rekruckim na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego nr 051/Org z dnia 27 marca 1950 r.3 bataliony podporządkowano dowódcy OW V oraz skierowano do poszczególnych kopalni. Co ważne dokonano również przeformowania istniejących batalionów pracy zwiększając ich stan kosztem nowo sformowanych batalionów, wobec czego w tabeli podaję nowe etaty po tych zmianach uwzględniając również stare bataliony.

Jednostka Wojskowa Etat po zmianach Pododdziały Kopalnia Miejsce postoju
1 Batalion Pracy 19/21
Sztab
1 kompania
2 kompania
3 kompania
4 kompania
KWK Brzeszcze
KWK Jawiszowice
Oświęcim /koszary/
5 kompania KWK Jaworzno Jaworzno
2 Batalion Pracy 19/21
Sztab
1 kompania
2 kompania
3 kompania
4 kompania
KWK Wujek
KWK Kleofas
Katowice
5 kompania KWK Ziemowit II Lędziny
3 Batalion Pracy 19/21
Sztab
1 kompania
KWK Centrum Bytom
2 kompania KWK Chorzów Chorzów
3 kompania
4 kompania
5 kompania
KWK Rozbark
KWK Centrum
KWK Andaluzja
Bytom
4 Batalion Pracy 19/21
Sztab
1 kompania
2 kompania
3 kompania
KWK Concordia
KWK Ludwik
Zabrze
4 kompania
5 kompania
KWK Mikulczyce
KWK Miechowice
Mikulczyce
5 Batalion Pracy 19/19
Sztab
1 kompania
2 kompania
KWK Jowisz Wojkowice-Komorne
3 kompania
4 kompania
KWK Michał
KWK Siemianowice
Michałkowice
6 Batalion Pracy 19/19
Sztab
1 kompania
2 kompania
KWK Eminencja
KWK Katowice
Wełnowiec
3 kompania
4 kompania
KWK Wieczorek
KWK Mysłowice
Janów
7 Batalion Pracy 19/21
Sztab
1 kompania
KWK Zabrze Wschód Zabrze
2 kompania
3 kompania
4 kompania
5 kompania
KWK Makoszowy
KWK Knurów
KWK Sośnica
KWK Bielszowice
Makoszowy
8 Batalion Pracy 19/22
Sztab
1 kompania
KWK Walenty-Wawel Ruda Śląska
2 kompania KWK Wanda-Lech Nowy Bytom
3 kompania KWK Bobrek Bobrek
9 Batalion Pracy 19/19
Sztab
1 kompania
2 kompania
KWK Prezydent
KWK Barbara-Wyzwolenie
Chorzów
3 kompania
4 kompania
KWK Polska
KWK Śląsk
Świętochłowice
 
W związku z zwiększaniem ilości batalionów pracy, postanowiono utworzyć instytucję odpowiedzialną za dowodzenie, koordynację i kontrolę tych jednostek, Rozkazem Organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej nr 031/Org z dnia 18 kwietnia 1950 r.2 w terminie do dnia 15 maja 1950 r. dowódca OW V sformował Kierownictwo Batalionów Pracy jako JW 5931 według etatu nr 19/23 o stanie osobowym 13 wojskowych i 7 kontraktowych, siedzibą kierownictwa zostały Katowice.
 
Rozkazem Organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej nr 043/Org z dnia 13 maja 1950 r.2 w terminie do dnia 15 czerwca 1950 r. dowódca OW IV miał sformować 10 Batalion Pracy – JW 2930 w m. Kowary k/Jeleniej Góry według etatu nr 19/19 o stanie osobowy 1138 wojskowych. Batalion po sformowaniu miał być do dyspozycji Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego i miał pracować na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego „Kowarska Kopalnia” gdzie wydobywano uran.
 
Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 0202/Org z dnia 22 września 1950 r.4 dokonano reorganizacji w ramach 1 Batalionu Pracy oraz 2 Batalionu Pracy, po pierwsze batalion przeformowano na etat 19/19 co skutkowało rozformowaniem jednej z kompanii. Natomiast zmiany w strukturach batalionów pracy były następujące, 1 kompanię 1 Batalionu Pracy przeniesiono do m. Wesoła z przydziałem do KWK „Wesoła II”, natomiast 1 kompanię 2 Batalionu Pracy przeniesiono do m. Brynów do KWK „Wujek”.
 
Na początku 1951 roku Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 031/Org z dnia 8 lutego 1951 r.5 dowódca OW IV otrzymał zadanie przeformowania 10 Batalionu Pracy z etatu nr 19/19 na etat nr 19/21 o stanie osobowym 1419 wojskowych.
 
Kolejnym batalionem na potrzeby kopalni w Kowarach był sformowany Rozkazem Organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej nr 030/Org z dnia 15 marca 1951 r.6 w terminie do dnia 28 kwietnia 1951 r. 11 Batalion Pracy – JW 1466, jednostkę miał sformować dowódca OW V według etatu nr 19/21 o stanie 1419 wojskowych i następnie przekazać dowódcy OW IV z jednoczesnym przedyslokowaniem do m. Kowary k/Jeleniej Góry.
 

Struktura jednostek zastępczej służby wojskowej znacznie się rozrosła w drugiej połowie 1951 r., zmieniono również nazewnictwo nowo formowanych batalionów oraz sformowano komendę mającą pozwolić na lepszą koordynację prac i kontrolę istniejących batalionów. Na mocy Rozkazu Organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej nr 047/Org z dnia 5 maja 1951 r.6 w terminie do dnia 1 czerwca 1951 r. polecił Komendantowi Głównemu Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” na sformowanie następujących jednostek:

Jednostka Wojskowa Numer JW Miejsce formowania Numer etatu Stan osobowy
Komenda Zgrupowania Batalionów Zastępczej Służby Wojskowej JW 1215 Katowice 41/91 27 wojskowych i 8 kontraktowych
Batalion Szkolny Zastępczej Służby Wojskowej JW 1472 Katowice-Bugla 41/92 728 wojskowych i 27 kontraktowych
12 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 1635 Jaworzno 41/94 953 wojskowych i 11 kontraktowych
14 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2060 Lędziny 41/93 1578 wojskowych i 12 kontraktowych
16 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2226 Katowice 41/93 1418 wojskowych i 12 kontraktowych
17 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2270 Lampy 41/93 1418 wojskowych i 12 kontraktowych
18 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2297 Bobrek 41/94 1201 wojskowych i 11 kontraktowych
19 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2508 Chorzów 41/93 1578 wojskowych i 12 kontraktowych
20 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2575 Zabrze 41/93 1498 wojskowych i 12 kontraktowych
21 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2690 Wałbrzych 41/93 1418 wojskowych i 12 kontraktowych
22 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2734 Łazisko 41/95 415 wojskowych i 7 kontraktowych
 
Na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego nr 0156/Org z dnia 16 czerwca 1951 r.5 10 oraz 11 Batalion Pracy istniejące według etatów 19/21 zostały przeformowane na 10 Brygadę Pracy – JW 2930 – wg etatu nr 19/25 o stanie osobowym 2775 wojskowych i 36 kontraktowych, z siedzibą w m. Kowary k/Jeleniej Góry.
 
Bardzo szybko dokonano redukcji stanu osobowego 10 Brygady Pracy, Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 0262/Org z dnia 21 września 1951 r.7 w terminie do dnia 1 października 1951 r. dowódca OW IV przeformował 10 Brygadę Pracy na etat nr 19/26 o stanie osobowym 1800 wojskowych i 25 kontraktowych. Natomiast na bazie nadwyżek powstałych z reorganizacji 10 Brygady Pracy na podstawie Rozkazu Organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej nr 073/Org z dnia 21 września 1951 r.6 w terminie do dnia 10 października 1951 r. dowódca OW IV sformował w m. Świdnica 24 Batalion Pracy jako JW 1584 według etatu nr 19/27 o stanie osobowym 976 wojskowych. Batalion ten został przekazany do dyspozycji Centralnego Zarządu Kamieniołomów w Świdnicy.
 
Z dniem 1 listopada 1951 roku doszło do zasadniczej reorganizacji całości struktur jednostek pracy. Stało się to na mocy Uchwały nr 287 Prezydium Rządu R.P. z dnia 14 kwietnia 1951 r. w sprawie organizacji i działalności Batalionów Zastępczej Służby Wojskowej. Po stronie wojska całość zmian regulował Rozkaz Organizacyjny Ministra Obrony Narodowej nr 080/Org z dnia 18 października 1951 r.6
 
Zasadniczą zmianą było przekazanie przez Dowódcę OW V Kierownictwa Batalionów Pracy oraz dziewięć istniejących batalionów pracy w podporządkowanie Komendantowi Głównemu Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”.  Następnie przekazane jednostki Komendant Główny P.O. „Służba Polsce” miał zreorganizować podporządkowane mu jednostki, jednocześnie reorganizując istniejące już w jego podporządkowaniu bataliony Z.S.W. Wszystkie te zmiany prezentuję w tabeli poniżej.
 
Nazwa jednostki po reorganizacji Numer JW Numer etatu Stan osobowy Miejsce postoju Zmiana organizacyjna
Kierownictwo Jednostek Zastępczej Służby Wojskowej JW 3719 41/96 52 w i 1 k Warszawa Jednostka formuje się na nowo
Dowództwo 1 Brygady Pracy Zastępczej Służby Wojskowej JW 5931 41/97 22 w i 2 k Katowice Przeformowane z Kierownictwa Batalionów Pracy
Dowództwo 2 Brygady Pracy Zastępczej Służby Wojskowej JW 1215 41/97 22 w i 2 k Chorzów Przeformowane z Komendy Zgrupowania
Batalionów Zastępczej Służby Wojskowej
1 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2654 41/99 1266 w i 1 k Oświęcim Przeformowany z 1 Batalionu Pracy
2 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2687 41/99 1266 w i 1 k Katowice-Brynów Przeformowany z 2 Batalionu Pracy
3 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2960 41/98 1577 w i 1 k Bytom Przeformowany z 3 Batalionu Pracy
4 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2998 41/99 1266 w i 1 k Zabrze Przeformowany z 4 Batalionu Pracy
5 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 5879 41/99 1266 w i 1 k Wojkowice Przeformowany z 5 Batalionu Pracy
6 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 5892 41/100 952 w i 1 k Janów Śląski Przeformowany z 6 Batalionu Pracy
7 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 3175 41/99 1266 w i 1 k Makoszowy Przeformowany z 7 Batalionu Pracy
8 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 3082 41/100 952 w i 1 k Wielkie Kochłowice Przeformowany z 8 Batalionu Pracy
9 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 3207 41/98 1577 w i 1 k Chorzów Przeformowany z 9 Batalionu Pracy
12 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 1635 41/99 1266 w i 1 k Jaworzno Przeformowuje się
14 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2060 41/98 1577 w i 1 k Lędziny Przeformowuje się
16 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2226 41/99 1266 w i 1 k Hałda Załęska Przeformowuje się
17 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2270 41/98 1577 w i 1 k Bytom Przeformowuje się
18 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2297 41/98 1577 w i 1k Bobrek Przeformowuje się
19 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2508 41/100 952 w i 1 k Świętochłowice Przeformowuje się
20 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2575 41/99 1266 w i 1 k Zabrze Przeformowuje się
21 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2690 41/99 1266 w i 1 k Wałbrzych Przeformowuje się
22 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 2734 - - - Ulega rozformowaniu
*w - wojskowych
*k - kontraktowych
 
Co ciekawe zmiany te nie objęły 10 Brygady Pracy oraz 24 Batalionu Pracy, a jedynie jednostki które pracowały na rzecz Ministerstwa Górnictwa.
 

Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 0334/Org z dnia 10 grudnia 1951 r.7 do dnia 1 stycznia 1952 r. dowódca OW IV przekazał dowódcy OW V – 10 Brygadę Pracy z jednoczesnym przeniesieniem jej do m. Katowice. Brygada miała nadal realizować zadania na rzecz Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.

W 1952 roku dokonano zwiększenia sił jednostek Z.S.W. Uchwałą Prezydium Rządu R.P. nr 90/52 z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie powiększenia jednostek Zastępczej Służby Wojskowej, a następnie Rozkazem Organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej nr 039/Org z dnia 18 kwietnia 1952 r.8 Komendant Główny P.O. „Służba Polsce” w terminie do dnia 1 czerwca 1952 r. sformował:

Jednostka Wojskowa Numer JW Miejsce formowania Numer etatu Stan osobowy
13 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 5890 Kamienna Góra 41/100 952 wojskowych i 1 kontraktowy
15 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej JW 5948 Mieroszów 41/100 952 wojskowych i 1 kontraktowy
 
oraz przeformował 21 Batalion Z.S.W. z etatu nr 41/99 na etat nr 41/100 o stanie 952 wojskowych i 1 kontraktowy.
 

1953 rok przyniósł kolejną zasadniczą reorganizację jednostek Z.S.W., Rozkazem Organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej nr 015/Org z dnia 14 lutego 1953 r.9 w terminie do dnia 1 marca 1953 r. dokonano dużej reorganizacji wszystkich jednostek,  przede wszystkim dokonano zmiany nazewnictwa wracając do słowa „pracy” w nazwach jednostek zamiast „zastępczej służby wojskowej”. Poniżej w tabeli wszystkie te dokonane zmiany:

Nazwa jednostki po reorganizacji Numer JW Numer etatu Stan osobowy MIejsce postoju Zmiana organizacyjna
Kierownictwo Jednostek Zastępczej Służby Wojskowej JW 3719 41/96 52 w i 1 k Warszawa Bez zmian
Dowództwo 1 Brygady Pracy JW 5931 41/103 29 w i 1 k Katowice Przeformowane z Dtwa 1 Brygady Pracy Z.S.W.
Dowództwo 2 Brygady Pracy JW 1215 41/103 29 w i 1 k Chorzów Przeformowane z Dtwa 2 Brygady Pracy Z.S.W.
Dowództwo 3 Brygady Pracy JW 2505 41/104 14 w i 1 k Wałbrzych Sformowane na nowo
Szkolny Batalion Pracy JW 1472 41/105 717 w Katowice-Bugla Przeformowany z Batalionu Szkolnego Z.S.W.
1 Batalion Pracy JW 2654 41/109 954 w i 1 k Oświęcim Przeformowany z 1 Batalionu Z.S.W.
2 Batalion Pracy JW 2687 41/108 1270 w i 1 k Katowice-Brynów Przeformowany z 2 Batalionu Z.S.W.
3 Batalion Pracy JW 2960 41/108 1270 w i 1 k Radzionków Przeformowany z 3 Batalionu Z.S.W. i zmienia miejsce postoju
4 Batalion Pracy JW 2998 41/109 954 w i 1 k Zabrze Przeformowany z 4 Batalionu Z.S.W.
5 Batalion Pracy JW 5879 41/108 1270 w i 1 k Sosnowiec Przeformowany z 5 Batalionu Z.S.W. i zmienia miejsce postoju
6 Batalion Pracy JW 5892 41/109 954 w i 1 k Janów Śląski Przeformowany z 6 Batalionu Z.S.W.
7 Batalion Pracy JW 3175 41/107 1582 w i 1 k Makoszowy Przeformowany z 7 Batalionu Z.S.W.
8 Batalion Pracy JW 3082 41/108 1270 w i 1 k Nowy Wirek Przeformowany z 8 Batalionu Z.S.W.
9 Batalion Pracy JW 3207 41/108 1270 w i 1 k Chorzów Przeformowany z 9 Batalionu Z.S.W.
12 Batalion Pracy JW 1635 41/106 1894 w i 1 k Jaworzno Przeformowany z 12 Batalionu Z.S.W.
13 Batalion Pracy JW 5890 41/110 762 w i 1 k Szczawienko Przeformowany z 13 Batalionu Z.S.W. i zmienia miejsce postoju
14 Batalion Pracy JW 2060 41/109 954 w i 1 k Lędziny Przeformowany z 14 Batalionu Z.S.W.
15 Batalion Pracy JW 5948 41/110 762 w i 1 k Mieroszów Przeformowany z 15 Batalionu Z.S.W.
16 Batalion Pracy JW 2226 41/109 954 w i 1 k Hałda Załęska Przeformowany z 16 Batalionu Z.S.W.
17 Batalion Pracy JW 2270 41/107 1582 w i 1 k Bytom Przeformowany z 17 Batalionu Z.S.W.
18 Batalion Pracy JW 2297 41/108 1270 w i 1 k Bobrek Przeformowany z 18 Batalionu Z.S.W.
19 Batalion Pracy JW 2508 41/108 1270 w i 1 k Świętochłowice Przeformowany z 19 Batalionu Z.S.W.
20 Batalion Pracy JW 2575 41/107 1582 w i 1 k Zabrze Przeformowany z 20 Batalionu Z.S.W.
21 Batalion Pracy JW 2690 41/108 1270 w i 1 k Wałbrzych Przeformowany z 21 Batalionu Z.S.W.
23 Batalion Pracy JW 2701 41/108 1270 w i 1 k Michałkowice Sformowany na nowo
25 Batalion Pracy JW 2723 41/109 954 w i 1 k Czarny Las Sformowany na nowo
26 Batalion Pracy JW 2737 41/109 954 w i 1 k Wojkowice Sformowany na nowo
27 Batalion Pracy JW 2740 41/109 954 w i 1 k Zabrze Wschód Sformowany na nowo
28 Batalion Pracy JW 2756 41/110 762 w i 1 k Łaziska Sformowany na nowo
29 Batalion Pracy JW 2759 41/110 762 w i 1 k Wesoła Sformowany na nowo

 

Bardzo szybko dokonano korekty oraz doformowano nową jednostkę, Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 0138/Org z dnia 21 marca 1953 r.10 w terminie do dnia 1 maja 1953 r. dokonano reorganizacji jednostek tak jak przedstawiono w tabeli poniżej.

Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu Stan osobowy Miejsce postoju Zmiany organizacyjne
2 Batalion Pracy JW 2687 41/107 1582 w i 1 k Katowice-Brynów Przeformowany z etatu 41/108
4 Batalion Pracy JW 2998 41/108 1270 w i 1 k Zabrze Przeformowany z etatu 41/109
7 Batalion Pracy JW 3175 41/106 1894 w i 1 k Makoszowy Przeformowany z etatu 41/107
14 Batalion Pracy JW 2060 41/108 1270 w i 1 k Lędziny Przeformowany z etatu 41/109
15 Batalion Pracy JW 5948 41/108 1270 w i 1 k Mieroszów Przeformowany z etatu 41/110
29 Batalion Pracy JW 2759 41/108 1270 w i 1 k Wesoła Przeformowany z etatu 41/110
30 Batalion Pracy JW 3686 41/110 762 w i 1 k Kamienna Góra Sformowany na nowo
 
Rok 1953 był okresem dynamicznych zmian, bo kolejnej reorganizacji dokonano Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 0222/Org z dnia 13 czerwca 1953 r.11, w terminie do dnia 1 sierpnia 1953 r. przeprowadzono zmiany ujęte w tabeli poniżej obejmujące przeformowania oraz zmiany dyslokacji jednostek.
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu Stan osobowy Miejsce postoju Zmiany organizacyjne
Kierownictwo Jednostek Zastępczej Służby Wojskowej JW 3719 41/111 70 w i 1 k Warszawa Przeformowane z etatu 41/96
1 Batalion Pracy JW 2654 41/108 1270 w i 1 k Oświęcim Przeformowany z etatu 41/109
12 Batalion Pracy JW 1635 41/107 1582 w i 1 k Jaworzno Przeformowany z etatu 41/106
15 Batalion Pracy JW 5948 41/110 762 w i 1 k Mieroszów Przeformowany z etatu 41/108
19 Batalion Pracy JW 2508 41/108 1270 w i 1 k Chropaczów Zmienia miejsce postoju
21 Batalion Pracy JW 2690 41/106 1894 w i 1 k Wałbrzych Przeformowany z etatu 41/108
29 Batalion Pracy JW 2759 41/109 954w i 1 k Wesoła Przeformowany z etatu 41/108
30 Batalion Pracy JW 3686 41/110 762 w i 1 k Ludwikowice Zmienia miejsce postoju
 
W związku z likwidacją Okręgu Wojskowego V na podstawie Rozkazu Organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej nr 0066/Org z dnia 3 listopada 1953 r.9 w terminie do dnia 1 stycznia 1954 roku 10 Brygada Pracy została podporządkowana dowódcy Okręgu Wojskowego IV.
 
Kolejna już reorganizacja w 1953 r. to Zarządzenie Organizacyjne Szefa Sztabu Generalnego nr 0382/Org z dnia 2 grudnia 1953 r.12 w którym w terminie do dnia 31 grudnia 1953 r. przeprowadzono zmiany wymienione w tabeli poniżej.
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu Stan osobowy Miejsce postoju Zmiany organizacyjna
2 Batalion Pracy JW 2687 41/106 1895 w i 1 k Katowice-Brynów Przeformowany z etatu 41/107
3 Batalion Pracy JW 2960 41/109 954 w i 1 k Radzionków Przeformowany z etatu 41/108
4 Batalion Pracy JW 2998 - - - Ulega rozformowaniu
8 Batalion Pracy JW 3082 41/106 1895 w i 1 k Nowy Wirek Przeformowany z etatu 41/108
9 Batalion Pracy JW 3207 41/109 954 w i 1 k Chorzów Przeformowany z etatu 41/108
13 Batalion Pracy JW 5890 41/109 954 w i 1 k Szczawienko Przeformowany z etatu 41/110
20 Batalion Pracy JW 2575 41/106 1895 w i 1 k Zabrze Przeformowany z etatu 41/107
21 Batalion Pracy JW 2690 41/107 1582 w i 1 k Wałbrzych Przeformowany z etatu 41/106
23 Batalion Pracy JW 2701 41/109 954 w i 1 k Michałkowice Przeformowany z etatu 41/108
25 Batalion Pracy JW 2723 - - - Ulega rozformowaniu
 
Przez kolejne pół roku nie dokonywano większych zmian, dopiero Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 0130/Org z dnia 4 czerwca 1954 r.13 w terminie do 1 lipca 1954 r. zreorganizowano siedem batalionów pracy. Poniżej w tabeli podsumowanie zmian.
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu Stan osobowy Miejsce postoju Zmiany organizacyjne
3 Batalion Pracy JW 2960 41/108 1270 w i 1 k Radzionków Przeformowany z etatu 41/109
7 Batalion Pracy JW 3175 41/107 1582 w i 1 k Makoszowy Przeformowany z etatu 41/106
8 Batalion Pracy JW 3082 41/107 1582 w i 1 k Nowy Wirek Przeformowany z etatu 41/106
12 Batalion Pracy JW 1635 41/108 1270 w i 1 k Jaworzno Przeformowany z etatu 41/107
18 Batalion Pracy JW 2297 41/107 1582 w i 1 k Bobrek Przeformowany z etatu 41/108
20 Batalion Pracy JW 2575 41/107 1582 w i 1 k Zabrze Przeformowany z etatu 41/106
23 Batalion Pracy JW 2701 41/108 1270 w i 1 k Michałkowice Przeformowany z etatu 41/109
 
Celem przybliżenia organu kierowniczego dla jednostek pracy, na mocy Rozkazu Organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej nr 030/Org z dnia 18 czerwca 1954 r.14 w terminie do dnia 1 lipca 1954 r. Kierownictwo Jednostek Zastępczej Służby Wojskowej przeniesiono z m. Warszawa do m. Stalinogród15.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0157/Org z dnia 9 lipca 1954 r. w terminie do 1 sierpnia 1954 r. rozformowano 23 Batalion Pracy oraz przeformowano 9 Batalion Pracy na etat nr 41/108 o stanie etatowym 1270 wojskowych i 1 kontraktowy oraz 19 Batalion Pracy na etat nr 41/107 o stanie etatowym 1582 wojskowych i 1 kontraktowy.
 
Druga połowa przyniosła duże zmiany w organizacji jednostek pracy, na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego nr 0188/Org z dnia 18 sierpnia 1954 r.13 w terminie do dnia 1 października 1954 r. rozformowano Dowództwa 1 i 2 Brygad Pracy, przeformowano Kierownictwo Jednostek Zastępczej Służby Wojskowej z etatu nr 41/111 na nowy etat nr 41/112 o stanie osobowym 119 wojskowych i 1 kontraktowy, wykorzystując jako kadry żołnierzy z rozformowanych Dowództw Brygad Pracy, przeformowano również 7 oraz 27 Bataliony Pracy z istniejących etatów na etat nr 41/108 o stanie osobowym 1270 wojskowych i 1 kontraktowy w każdym z nich.
 
Następnie Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 0216/Org z dnia 15 września 1954 r.16 w terminie do 1 listopada 1954 r. przeformowano 12 oraz 14 Bataliony Pracy istniejące według etatu nr 41/108 przenosząc je na etat nr 41/109 o stanie osobowym 955 wojskowych oraz 1 kontraktowy w każdym. Dodatkowo zarządzeniem tym dokonano korekt w etatach, w etacie szkolnego batalionu pracy zwiększono liczbę kompanii szkolnych z 4 na 5. W etacie 41/106 zmieniono liczbę typów kompanii roboczych, po zmianach etat ten przewidywał 4 kompanie robocze mające po 6 plutonów roboczych w każdej oraz 2 kompanie robocze mające po 7 plutonów roboczych. W etacie 41/107 zmieniono również liczbę typów kompanii roboczych, po zmianach etat ten przewidywał 3 kompanie robocze mające po 6 plutonów roboczych w każdej oraz 2 kompanie robocze mające po 7 plutonów roboczych. W etacie 41/108 zmieniono liczbę typów kompanii roboczych, po zmianach etat ten przewidywał 3 kompanie robocze mające po 6 plutonów roboczych w każdej oraz 1 kompanie roboczą mającą 7 plutonów roboczych. W etacie 41/109 zmieniono liczbę typów kompanii roboczych, po zmianach etat ten przewidywał 2 kompanie robocze mające po 6 plutonów roboczych w każdej oraz 1 kompanie roboczą mającą 7 plutonów roboczych. W etacie 41/110 zmieniono liczbę typów kompanii roboczych, po zmianach etat ten przewidywał 3 kompanie robocze mające po 6 plutonów roboczych.
 
Kolejną reorganizację batalionów przeprowadzono Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 0224/Org z dnia 29 września 1954 r.16, w terminie do 1 listopada 1954 r. dokonano reorganizacji jak w tabeli poniżej.
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu po zmianie Stan osobowy Miejsce postoju Zmiany organizacyjne
1 Batalion Pracy JW 2654 41/109 955 w i 1 k Oświęcim Przeformowany z etatu 41/108
8 Batalion Pracy JW 3082 41/108 1276 w i 1 k Nowy Wirek Przeformowany z etatu 41/107
18 Batalion Pracy JW 2297 41/106 1897 w i 1 k Bobrek Przeformowany z etatu 41/107
29 Batalion Pracy JW 2759 41/108 1276 w i 1 k Wesoła Przeformowany z etatu 41/109
 
Ostatnią zmianą w 1954 roku było rozformowanie 10 Brygady Pracy która nadal wykonywała prace na rzecz Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego. Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 0247/Org z dnia 20 października 1954 r.16 polecono by w terminie do dnia 15 grudnia 1954 r. rozformować 10 Brygadę Pracy, co ciekawe polecono również by 350 żołnierzy ze stanu likwidowanej brygady wykonujących pracę w kamieniołomach w m. Czatkowice k.Krakowa przekazać w skład 12 Batalionu Pracy stacjonującego w m. Jaworzno. W związku z tym polecono również dokonać przeformowania 12 Batalionu Pracy z etatu nr 41/109 na etat nr 41/108 o stanie etatowym 1276 wojskowych i 1 kontraktowy.
 
Kolejnych zmian w organizacyjnym ustawieniu jednostek pracy dokonano w połowie 1955 roku, na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego nr 096/Org z dnia 2 maja 1955 r.17 w terminie do dnia 1 czerwca 1955 r. dokonano zmian przedstawionych w tabeli poniżej.
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu po zmianie Stan osobowy Miejsce postoju Zmiany organizacyjne
Szkolny Batalion Pracy JW 1472 - - - Rozformowano
1 Batalion Pracy JW 2654 41/113 1453 w i 1 k Oświęcim Przeformowany z etatu 41/109
6 Batalion Pracy JW 5892 41/108 1275 w i 1 k Janów Śląski Przeformowany z etatu 41/109
8 Batalion Pracy JW 3082 41/109 955 w i 1 k Nowy Wirek Przeformowany z etatu 41/108
17 Batalion Pracy JW 2270 41/108 1275 w i 1 k Bytom Przeformowany z etatu 41/107
18 Batalion Pracy JW 2297 41/114 2213 w i 1 k Bobrek Przeformowany z etatu 41/106
 
W ostatnim kwartale 1955 roku doszło do ostatniego etapu istnienia jednostek górniczych, stworzono stanowisko Dyrektora Generalnego do Spraw Wojskowego Korpusu Górniczego oraz przekazano mu w podległość wszystkie jednostki pracy, które dotychczas były w podporządkowaniu Komendanta Głównego Powszechnej Organizacji "Służba Polsce". Warto wspomnieć że 24 Batalion Pracy nadal pozostał w podporządkowaniu ŚOW. Tą największą reorganizację przeprowadzono na mocy Uchwały Prezydium Rządu Nr 815/55 z dnia 15 października 1955 r. oraz wykonawczego dla niej Rozkazu Organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej nr 084/Org z dnia 13 grudnia 1955 r.18 by w terminie do dnia 31 grudnia 1955 r. dokonać reorganizacji, całość reorganizacji przedstawiona jest w tabeli poniżej.
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu po zmianie Stan osobowy Miejsce postoju Zmiany organizacyjne
Dowództwo Wojskowego Korpusu Górniczego JW 3719 41/115 123 w i 1 k Stalinogród Przeformowane z Kierownictwa Jednostek Z.S.W.
Dowództwo 3 Wojskowej Brygady Górniczej JW 2505 41/116 16 w i 1 k Wałbrzych Przeformowane z Dowództwa 3 Brygady Pracy
1 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2654 41/120 1453 w i 1 k Oświęcim Przeformowany z 1 Batalionu Pracy
2 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2687 41/117 2109 w i 1 k Katowice-Brynów Przeformowany z 2 Batalionu Pracy
3 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2960 41/119 1513 w i 1 k Radzionków Przeformowany z 3 Batalionu Pracy
5 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5879 41/121 1215 w i 1 k Sosnowiec Przeformowany z 5 Batalionu Pracy
6 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5892 41/122 1214 w i 1 k Janów Śląski Przeformowany z 6 Batalionu Pracy
7 Wojskowy Batalion Górniczy JW 3175 41/122 1214 w i 1 k Makoszowy Przeformowany z 7 Batalionu Pracy
8 Wojskowy Batalion Górniczy JW 3082 41/123 858 w i 1 k Nowy Wirek Przeformowany z 8 Batalionu Pracy
9 Wojskowy Batalion Górniczy JW 3207 41/122 1214 w i 1 k Chorzów Przeformowany z 9 Batalionu Pracy
12 Wojskowy Batalion Górniczy JW 1635 41/122 1214 w i 1 k Jaworzno Przeformowany z 12 Batalionu Pracy
13 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5890 41/123 858 w i 1 k Szczawienko Przeformowany z 13 Batalionu Pracy
14 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2060 41/123 858 w i 1 k Lędziny Przeformowany z 14 Batalionu Pracy
15 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5948 41/123 858 w i 1 k Mieroszów Przeformowany z 15 Batalionu Pracy
16 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2226 41/123 858 w i 1 k Hałda Załęska Przeformowany z 16 Batalionu Pracy
17 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2270 41/122 1214 w i 1 k Bytom Przeformowany z 17 Batalionu Pracy
18 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2297 41/117 2109 w i 1 k Bobrek Przeformowany z 18 Batalionu Pracy
19 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2508 41/118 1811 w i 1 k Chropaczów Przeformowany z 19 Batalionu Pracy
20 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2575 41/119 1513 w i 1 k Zabrze Przeformowany z 20 Batalionu Pracy
21 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2690 41/122 1214 w i 1 k Wałbrzych Przeformowany z 21 Batalionu Pracy
26 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2737 41/123 858 w i 1 k Wojkowice Przeformowany z 26 Batalionu Pracy
27 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2740 41/122 1214 w i 1 k Zabrze-Wschód Przeformowany z 27 Batalionu Pracy
28 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2756 41/123 858 w i 1 k Łaziska Przeformowany z 28 Batalionu Pracy
29 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2759 41/122 1214 w i 1 k Wesoła Przeformowany z 29 Batalionu Pracy
30 Wojskowy Batalion Górniczy JW 3686 41/123 858 w i 1 k Ludwikowice Przeformowany z 30 Batalionu Pracy
 
Początek 1956 roku rozpoczął się od rozformowania podporządkowanemu pod Śląski Okręg Wojskowy 24 Batalionu Pracy, jednostkę rozformowano na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego nr 03/Org z dnia 3 stycznia 1956 r.19 w terminie do dnia 31 marca 1956 roku.
 
Następną rozformowaną jednostką zostało Dowództwo 3 Wojskowej Brygady Górniczej, którą rozformowano w terminie do 1 marca 1956 r. na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego nr 034/Org z dnia 18 lutego 1956 r.19
 
Z dniem 1 kwietnia 1956 roku na mocy Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 057/Org z dnia 10 kwietnia 1956 r.19 utworzono aparat Dyrektora Generalnego do Spraw Wojskowego Korpusu Górniczego, do którego wyznaczono oficerów do wykonywania służby poza wojskiem, aparat ten miał zająć się wszystkimi sprawami jednostek górniczych.
 
W połowie 1956 r. Dyrektor Generalny do Spraw Wojskowego Korpusu Górniczego swoim zarządzeniem nr 011/DG z dnia 12 maja 1956 r. sformował pięć wojskowych batalionów górniczych, którym na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego nr 098/Org z dnia 28 maja 1956 r.19 nadano numery kolejne i numery jednostki wojskowej jak w tabeli poniżej.
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu Miejsce postoju
31 Wojskowy Batalion Górniczy JW 4869 101/56 Zagórze
34 Wojskowy Batalion Górniczy JW 4951 102/56 Mysłowice
38 Wojskowy Batalion Górniczy JW 4982 103/56 Brzeziny Śląskie
39 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5025 104/56 Zabrze-Mikulczyce
41 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5175 105/56 Kochłowice
 
Realizując kolejne zawarte w Uchwale 815/55 założenia, w terminie do dnia 1 lipca 1956 r. Dyrektor Generalny do Spraw Wojskowego Korpusu Górniczego na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego nr 0109/Org z dnia 3 lipca 1956 r.20 dokonał kolejnej reorganizacji batalionów górniczych, w tabeli poniżej podałem wykonane zmiany.
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu po zmianie Stan osobowy Miejsce postoju Zmiana organizacyjna
6 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5892 41/118 1811 w i 1 k Janów Śląski Przeformowany z etatu nr 41/122
15 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5948 41/122 1214 w i 1 k Mieroszów Przeformowany z etatu nr 41/123
20 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2575 41/121 1215 w i 1 k Zabrze Przeformowany z etatu nr 41/119
21 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2690 41/119 1513 w i 1 k Wałbrzych Przeformowany z etatu nr 41/122
29 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2759 41/119 1513 w i 1 k Wesoła Przeformowany z etatu nr 41/122
13 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5890 - - - Rozformowany
 
Z końcem roku 1956 dokonano sporej reorganizacji jednostek górniczych, Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 063/Org z dnia 19 grudnia 1956 r.21 w terminie do dnia 1 marca 1957 roku polecono Dyrektorowi Generalnemu do Spraw Wojskowego Korpusu Górniczego dokonać zmian organizacyjnych jak w tabeli poniżej.
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu po zmianie Stan osobowy Miejsce postoju Zmiana organizacyjna
1 Szkolny Wojskowy Batalion Górniczy JW 2654 41/124 878 w Oświęcim Przeformowany z 1 Wojskowego Batalionu Górniczego
3 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2960 41/123 858 w i 1 k Radzionków Przeformowany z etatu nr 41/119
5 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5879 41/123 858 w i 1 k Sosnowiec Przeformowany z etatu nr 41/121
7 Wojskowy Batalion Górniczy JW 3175 41/119 1513 w i 1 k Makoszowy Przeformowany z etatu nr 41/122
8 Wojskowy Batalion Górniczy JW 3082 41/121 1215 w i 1 k Nowy Wirek Przeformowany z etatu nr 41/123
12 Wojskowy Batalion Górniczy JW 1635 41/123 858 w i 1 k Jaworzno Przeformowany z etatu nr 41/122
14 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2060 41/122 1214 w i 1 k Lędziny Przeformowany z etatu nr 41/123
15 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5948 41/123 858 w i 1 k Mieroszów Przeformowany z etatu nr 41/122
19 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2508 41/119 1513 w i 1 k Chropaczów Przeformowany z etatu nr 41/118
20 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2575 41/123 858 w i 1 k Zabrze Przeformowany z etatu nr 41/121
21 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2690 41/121 1215 w i 1 k Wałbrzych Przeformowany z etatu nr 41/119
26 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2737 41/122 1214 w i 1 k Wojkowice Przeformowany z etatu nr 41/123
27 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2740 41/119 1513 w i 1 k Zabrze-Wschód Przeformowany z etatu nr 41/122
29 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2759 41/121 1215 w i 1 k Wesoła Przeformowany z etatu nr 41/119
17 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2270 - - Bytom Rozformować
 
Rok 1957 przyniósł kolejne zmiany, Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 036/Org z dnia 15 lutego 1957 r.22 przedłużono termin rozformowania 17 Wojskowego Batalionu Górniczego do dnia 30 czerwca 1957 r.
 
Kolejnym ważnym wydarzeniem była Uchwała Prezydium Rządu nr 31/57 z dnia 22 stycznia 1957 r. w której w punkcie 1 zdecydowano o zniesieniu w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Górnictwa Węglowego stanowiska Dyrektora Generalnego do Spraw Wojskowego Korpusu Górniczego. Wobec tego wycofano 19 stanowisk oficerów przewidzianych do wykonywania zadań poza wojskiem. Natomiast Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 062/Org z dnia 12 kwietnia 1957 r.22 realizując postanowienia tej Uchwały sformowano poza normą wojska przy Głównym Kwatermistrzostwie w m. Warszawa - Oddział Zaopatrzenia i Finansów dla spraw Wojskowego Korpusu Górniczego według etatu nr 41/125 o stanie osobowym 7 wojskowych. Od teraz reorganizacje jednostek górniczych realizować miał bezpośrednio dowódca Wojskowego Korpusu Górniczego.
 
I do takiej reorganizacji doszło w połowie 1957 r. na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego nr 091/Org z dnia 20 maja 1957 r.23 w terminie do dnia 1 czerwca 1957 r. przeprowadzono reorganizacje jak w tabeli poniżej.
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu po zmianie Stan osobowy Miejsce postoju Zmiana organizacyjna
2 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2687 41/126 1855 w Katowice-Brynów Przeformowany z etatu nr 41/117
18 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2297 41/126 1855 w Bobrek Przeformowany z etatu nr 41/117
20 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2575 41/122 1214 w i 1 k Zabrze Przeformowany z etatu nr 41/123
27 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2740 41/123 858 w i 1 k Zabrze-Wschód Przeformowany z etatu nr 41/119
29 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2759 41/119 1215 w i 1 k Wesoła Przeformowany z etatu nr 41/121
14 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2060 - - Lędziny Rozformowano w terminie do dnia 1 lipca 1957 r.
17 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2270 41/122 1214 w i 1 k Bytom Przedłużono termin rozformowania do dnia 31 grudnia 1957 r.
 
W ostatnim kwartale 1957 roku doszło do znacznej redukcji stanów osobowych jednostek górniczych, rozpoczęto w zasadzie proces wygaszania tego korpusu. Rozpoczęto te zmiany od Rozkazu Organzacyjnego Ministra Obrony Narodowej nr 068/Org z dnia 4 października 1957 r.24 , by w terminie do dnia 1 grudnia 1957 roku dowódca Wojskowego Korpusu Górniczego dokonał reorganizacji jak w tabeli poniżej.
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu po zmianie Stan osobowy Miejsce postoju Zmiana organizacyjna
Dowództwo Wojskowego Korpusu Górniczego JW 3719 41/127 104 w Katowice Przeformowane z etatu nr 41/115
1 Szkolny Wojskowy Batalion Górniczy JW 2654 41/128 491 w Oświęcim Przeformowany z etatu nr 41/124
2 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2687 41/129 1690 w Katowice-Brynów Przeformowany z etatu nr 41/126
3 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2960 41/135 471 w Radzionków Przeformowany z etatu nr 41/123
5 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5879 41/135 471 w Sosnowiec Przeformowany z etatu nr 41/123
6 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5892 41/131 1272 w Janów Śląski Przeformowany z etatu nr 41/118
7 Wojskowy Batalion Górniczy JW 3175 41/133 852 w Makoszowy Przeformowany z etatu nr 41/119
8 Wojskowy Batalion Górniczy JW 3082 41/134 701 w Nowy Wirek Przeformowany z etatu nr 41/121
9 Wojskowy Batalion Górniczy JW 3207 41/134 701 w Chorzów Przeformowany z etatu nr 41/122
12 Wojskowy Batalion Górniczy JW 1635 41/135 471 w Jaworzno Przeformowany z etatu nr 41/123
15 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5948 41/135 471 w Mieroszów Przeformowany z etatu nr 41/123
16 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2226 41/134 701 w Hałda Załęska Przeformowany z etatu nr 41/123
17 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2270 41/133 852 w Bytom Przeformowany z etatu nr 41/122
18 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2297 41/130 1481 w Bobrek Przeformowany z etatu nr 41/126
19 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2508 41/132 1063 w Chropaczów Przeformowany z etatu nr 41/119
20 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2575 41/133 852 w Zabrze Przeformowany z etatu nr 41/122
21 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2690 41/134 701 w Wałbrzych Przeformowany z etatu nr 41/121
26 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2737 41/134 701 w Wojkowice Przeformowany z etatu nr 41/122
27 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2740 41/134 701 w Zabrze-Wschód Przeformowany z etatu nr 41/123
28 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2756 41/135 471 w Łaziska Przeformowany z etatu nr 41/123
29 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2759 41/135 471 w Wesoła Przeformowany z etatu nr 41/119
30 Wojskowy Batalion Górniczy JW 3686 41/135 471 w Ludwikowice Przeformowany z etatu nr 41/123
 
Bardzo szybko zdecydowano o szybszej redukcji batalionów górniczych i stanów etatowych, bo już Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 0197/Org z dnia 25 listopada 1957 r.25 w terminie do dnia 1 stycznia 1958 roku dokonano reorganizacji jak w tabeli poniżej.
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu po zmianie Stan osobowy Miejsce postoju Zmiana organizacyjna
2 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2687 41/130 1481 w Katowice-Brynów Przeformowany z etatu nr 41/129
3 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2960 41/134 701 w Radzionków Przeformowany z etatu nr 41/135
7 Wojskowy Batalion Górniczy JW 3175 41/132 1063 w Makoszowy Przeformowany z etatu nr 41/133
9 Wojskowy Batalion Górniczy JW 3207 41/130 1481 w Chorzów Przeformowany z etatu nr 41/134
16 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2226 41/135 471 w Hałda Załęska Przeformowany z etatu nr 41/134
18 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2297 41/133 852 w Bobrek Przeformowany z etatu nr 41/130
19 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2508 41/131 1272 w Chropaczów Przeformowany z etatu nr 41/132
26 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2737 41/133 852 w Wojkowice Przeformowany z etatu nr 41/134
27 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2740 41/133 852 w Zabrze-Wschód Przeformowany z etatu nr 41/134
17 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2270 41/133 852 w Bytom Anulowano rozformowanie tej jednostki
8 Wojskowy Batalion Górniczy JW 3082 - - Nowy Wirek Rozformowano
12 Wojskowy Batalion Górniczy JW 1635 - - Jaworzno Rozformowano
15 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5948 - - Mieroszów Rozformowano
28 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2756 - - Łaziska Rozformowano
 
W 1958 roku kontynuowano redukcję ilości batalionów górniczych oraz reorganizowano pozostające bataliony, Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 040/Org z dnia 10 kwietnia 1958 r.26 w terminie 30 kwietnia 1958 r. dokonano następującej reorganizacji jednostek.
 
Jednostka Wojskowa Numer JW Numer etatu po zmianie Stan osobowy Miejsce postoju Zmiana organizacyjna
5 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5879 41/133 852 w Sosnowiec Przeformowany z etatu nr 41/135
6 Wojskowy Batalion Górniczy JW 5892 41/130 1481 w Janów Śląski Przeformowany z etatu nr 41/131
18 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2297 - - Bobrek Rozformowano
29 Wojskowy Batalion Górniczy JW 2759 - - Wesoła Rozformowano
 
Kolejne trzy bataliony rozformowano na mocy Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego nr 067/Org z dnia 4 lipca 1958 r.26 w terminie do dnia 1 lipca 1958 r. rozformowano 9, 16 i 27 Wojskowe Bataliony Górnicze.
 
Następnie przystąpiono do reorganizacji odpowiedzialnych za finanse i zarządzanie instytucji, Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 079/Org z dnia 26 lipca 1958 r.26 w terminie do dnia 1 września 1958 r. Główny Kwatermistrz WP przeformował Oddział Zaopatrzenia i Finansów dla spraw Wojskowego Korpusu Górniczego istniejący według etatu nr 41/125 na Pełnomocnika do spraw Likwidacji Gospodarki Finansowej Wojskowego Korpusu Górniczego według etatu nr 41/136 o stanie osobowym 1 wojskowego.
 
Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 082/Org z dnia 8 sierpnia 1958 r.27 w terminie do dnia 31 sierpnia 1958 roku rozformowano następne cztery bataliony, 1 Szkolny Wojskowy Batalion Górniczy oraz 20, 21 i 30 Wojskowe Bataliony Górnicze.
 
W 1959 roku kontynowano proces likwidacji korpusu górniczego, Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 03/Org z dnia 24 stycznia 1959 r.28 w terminie do dnia 10 lutego 1959 roku rozformowano 3 i 26 Wojskowe Bataliony Górnicze, a w terminie do dnia 1 czerwca 1959 roku rozformowano 2 i 5 Wojskowe Bataliony Górnicze, zarządzeniem tym wprowadzono również zmiany w etacie Dowództwa Wojskowego Korpusu Górniczego.
 
Zarządzeniem Organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego nr 038/Org z dnia 21 kwietnia 1959 r.28 w terminie do dnia 31 maja 1959 roku rozformowano 19 Wojskowy Batalion Górniczy, a w terminie do dnia 30 czerwca 1959 roku rozformowano 7 i 17 Wojskowe Bataliony Górnicze.
 
Ostatecznie rozformowanie jednostek górniczych nastąpiło na mocy Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 010/Org z dnia 20 sierpnia 1959 r.29, w terminie do dnia 30 września 1959 roku rozformowano Dowództwo Wojskowego Korpusu Górniczego oraz ostatni z batalionów - 6 Wojskowy Batalion Górniczy.
 
Co ciekawe etat nr 41/136 - Pełnomocnika do spraw Likwidacji Gospodarki Finansowej Wojskowego Korpusu Górniczego unieważniono dopiero z dniem 1 sierpnia 1961 roku na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego nr 049/Org z dnia 26 czerwca 1961 r.30
 
Autor: Jacek Tymoczko
 

1 CAW IV.501.1-A.176
2 CAW IV.501.1-A.180
3 CAW IV.501.1-A.210
4 CAW IV.501.1-A.211
5 CAW IV.501.1-B.1231
6 CAW IV.501.1-B.1199
7 CAW IV.501.1-B.1233
8 CAW IV.501.1-B.1201
9 CAW IV.501.1-B.1209
10 CAW IV.501.1-B.1245
11 CAW IV.501.1-B.1251
12 CAW IV.501.1-B.1249
13 CAW IV.501.1-B.1255
14 CAW IV.501.1-B.1213
15 Stalinogród - nazwę tę nosiły Katowice pomiędzy 7 marca 1953 a 12 grudnia 1956
16 CAW IV.501.1-B.1256
17 CAW IV.501.1-B.1262
18 CAW IV.501.1-B.1216
19 CAW IV.501.1-B.1272
20 CAW IV.501.1-B.1273
21 CAW IV.501.1-B.1219
22 CAW 1545/73/76
23 CAW 1545/73/77
24 CAW 1545/73/75
25 CAW 1545/73/79
26 CAW 1545/73/84
27 CAW 1545/73/85
28 CAW 1545/73/91
29 CAW 1545/73/90
30 CAW 1677/84/7

Please publish modules in offcanvas position.