ZMIANY ORGANIZACYJNE 2020
STYCZEŃ
CZI odz
01.01.20 – przeformowanie – na bazie Centrum Zasobów Informatycznych tworzy się Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie
 
1ORel ozw 01.01.20 - przeformowanie - na podstawie Rozkazu Dowódcy Generalnego RSZ Nr Z-556 z dnia 20.11.2019 r. 1.Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny im. ppłk Jana Kowalewskiego w Grójcu zostaje przeformowany w Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej
 
patrol saperski 01.01.20 – zmiana podporządkowania - Patrol Rozminowania nr 18 w Nowym Dworze Mazowieckim obecnie podporządkowany pod 2.Pułk Inżynieryjny przechodzi w podporządkowanie pod 2.Pułk Saperów
 
patrol saperski 01.01.20 – zmiana podporządkowania - Patrol Rozminowania nr 19 w Nowym Dworze Mazowieckim obecnie podporządkowany pod 2.Pułk Inżynieryjny przechodzi w podporządkowanie pod 2.Pułk Saperów
 
patrol saperski 01.01.20 – zmiana podporządkowania - Patrol Rozminowania nr 20 w Nowym Dworze Mazowieckim obecnie podporządkowany pod 2.Pułk Inżynieryjny przechodzi w podporządkowanie pod 2.Pułk Saperów
 
wzl2 02.01.20 - połączenie - Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 w Bydgoszczy zostają połączone z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 4 w Warszawie i stają się następcami prawnymi WZL Nr 4
 
22.01.20 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia VI zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca V zmiany mjr Jacek ĆWIĘKA -> dowodzenie przyjmuje dowódca VI zmiany mjr Mariusz DŁUBAŁA
 
  24.01.20 – sformowanie – Decyzją nr 1/MON z dnia 10.01.2020 r. formuje się Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
 
  07.02.20 – rozformowanie - Decyzją nr 1/MON z dnia 10.01.2020 r. rozformowuje się Biuro do Spraw Proobronnych
 
  07.02.20 – rozformowanie - Decyzją nr 1/MON z dnia 10.01.2020 r. rozformowuje się Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej
 
12dtr od 25.02.20 – wcielenie do służby – do służby w Marynarce Wojennej wcielony zostaje holownik projektu B 860 o nazwie „BOLKO” nr burtowy H-11, holownik wcielony zostaje do 12. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża – pierwszy dowódca – mł. chor. mar. Rafał PROKOPIUK
 
23.03.20 – wcielenie do służby – do służby w Marynarce Wojennej wcielony zostaje holownik projektu B 860 o nazwie „GNIEWKO” nr burtowy H-1, holownik wcielony zostaje do Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów – pierwszy dowódca chor. mar. Patrycjusz GORYL
 
27.03.20 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Irak VIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 2.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VII zmiany płk Marcin ADAMSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca VIII zmiany płk Artur STANDIO
 
01.04.20 – operacja UE NAVFORMED SOPHIA zostaje zmieniona w operację UE NAVFORMED IRINI w związku z tym IV zmiana PKW SOPHIA zostaje zmieniona w I zmianę PKW EU IRINI
 
  28.04.20 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR ALTHEA XIX zmianie której trzon tworzą żołnierze 11.Pułku Artylerii, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XVIII zmiany ppłk Grzegorz PAWEŁKO -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIX zmiany ppłk Arkadiusz ROŹNOWSKI
 
  01.05.20 – sformowanie – Decyzją nr 166/MON z dnia 22.10.2019 r. formuje się Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z siedzibą we Wrocławiu – pierwszy Dyrektor ośrodka – płk Sławomir KRYWKO
 
25.05.20 – sformowanie – rozpoczęto formowanie 19.Batalionu Czołgów w Lublinie, jednostka będzie wchodzić w skład 19.Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej
 
27.05.20 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XLII zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Batalionu Kawalerii Powietrznej 25.BKPow, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XLI zmiany ppłk Artur ŚWIĄTEK -> dowodzenie przyjmuje dowódca XLII zmiany ppłk Maciej BAŃKOWSKI
 
31.05.20 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW EU IRINI II zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IV zmiany PKW SOPHIA i I zmiany PKW EU IRINI kmdr ppor. pil. Sebastian STYPUŁKOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca II zmiany – kmdr por. pil. Mirosław MAKUCH
 
12.06.20 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Łotwa VII zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VI zmiany mjr Krzysztof BUDZISZ -> dowodzenie przyjmuje dowódca VII zmiany mjr Maciej SULEWSKI
 
  03.07.20 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan Resolute Support XII zmianie której trzon tworzą żołnierze 5.Pułku Artylerii, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XI zmiany płk pil. Waldemar GOŁĘBIOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XII zmiany płk Daniel BUTRYN
 
21.07.20 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia VII zmianie której trzon tworzą żołnierze 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VI zmiany mjr Mariusz DŁUBAŁA -> dowodzenie przyjmuje dowódca VII zmiany mjr Krzysztof SŁOWIK
 
30.07.20 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW UNIFIL II zmianie której trzon tworzą żołnierze 3.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca I zmiany ppłk Paweł BEDNARZ -> dowodzenie przyjmuje dowódca II zmiany mjr Maciej JÓŹWIAK
 
14.08.20 – wcielenie do służby – do służby w Marynarce Wojennej wcielony zostaje holownik projektu B 860 o nazwie „MIESZKO” nr burtowy H-2, holownik wcielony zostaje do Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów – pierwszy dowódca – chor. mar. Artur CIERESZKO
 
15.09.20 - na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. rozpoczyna funkcjonowanie Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym– trzon I zmiany PKW o liczebności do 80 żołnierzy tworzą żołnierze Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
 
01.10.20 – sformowanie – sformowana zostaje Szkoła Podoficerska Logistyki w Grudziądzu, podporządkowana pod Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu
 
28.10.20 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR ALTHEA XX zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Pułku Przeciwlotniczego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XIX zmiany ppłk Arkadiusz ROŹNOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XX zmiany ppłk Tomasz KOCIKOWSKI
 
  01.11.20 – sformowanie – sformowane zostaje Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w Warszawie
 
  14.11.20 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Irak IX zmianie której trzon tworzą żołnierze 8.Pułku Przeciwlotniczego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VIII zmiany płk Artur STANDIO -> dowodzenie przyjmuje dowódca IX zmiany płk Mirosław BODNAR
 
04.12.20 – wycofanie okrętu ze służby – ze składu 13.Dywizjonu Trałowców w Gdyni zostaje wycofany trałowiec projektu 206FM ORP „FLAMING” nr burtowy 621