Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Powstanie Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód i jego dowództwa jest konsekwencją decyzji podjętych na szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku, zapadła wtedy decyzja o wprowadzeniu wzmocnionej Wysuniętej Obecności (enhanced Forward Presence – eFP) NATO w Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce. Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (WDPW) zostało sformowano właśnie by zająć się koordynacją działań tych sił (czyli czterech grup bojowych NATO). W kwietniu 2017 roku na dowódcę Dowództwa WDPW wyznaczony został gen. bryg. Krzysztof Motacki. Uroczyste zapoczątkowanie działalności Dowództwa WDPW nastąpiło w lipcu 2017 roku. W grudniu 2018 dowództwo osiągnęło gotowość bojową. Po osiągnięciu gotowości bojowej dowództwo przejęło zadania koordynacyjno-szkoleniowe grup bojowych NATO. Obecnie dywizja w swoim podporządkowaniu posiada Pułk Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 110/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) –po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych –ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.
§ 2. Zatwierdza się wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załącznik Nr 1 i 2 do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód – Elbląg
  - Dowódca
    - Zastępca Dowódcy
    - Grupa Doradców
    - Szef Sztabu
      - Sekcje Koordynujące
      - Zespół Działalności Bieżącej
      - Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych
        - G-2
        - G-3
        - G-5/7
        - G-9
      - Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia
        - G-1
        - G-4
        - G-6
        - G-8
        - G-Inż
 
Jednostki podporządkowane:
  - Pułk Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód – Elbląg
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- gen. dyw. dr Krzysztof  Motacki (IV.2017 – 28.X.2021)
- gen. dyw. Zenon Brzuszko (28.X.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (IV.2017 – XII.2018)
Wielonarodowy Korpus Północny-Wschód (XII.2018 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.