BARWY JEDNOSTEK I INSTYTUCJI SIŁ POWIETRZNYCH WIELKIEJ BRYTANII
(COLOURS OF UNITS AND INSTITUTIONS OF ROYAL AIR FORCES)
 
 
TABELA JEST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANA !
 
Jednostka (Unit)
Nazwa oryginalna (Original name)
Miejsce postoju (koszary) Podporządkowanie Przeznaczenie
Odznaka pamiątkowa
(Crest)
DOWÓDZTWA - Grupy (Groups)
1 Grupa
No 1 Group
RAF High Wycombe
Naphill, High Wycombe
Buckinghamshire
HP14 4UE
RAF Air Command
Deputy Commander (Operations)
Główny związek taktyczny dowodzący lotnictwem bojowym, odpowiadający również za zadania ISTAR oraz obronę powietrzną kraju.
2 Grupa
No 2 Group
RAF High Wycombe
Naphill, High Wycombe
Buckinghamshire
HP14 4UE
RAF Air Command
Deputy Commander (Operations)
Grupa ta odpowiada za ochronę, mobilność oraz zdolność do operowania i odtwarzania zdolności operacyjnych sił powietrznych.
11 Grupa
No 11 Group
RAF High Wycombe
Naphill, High Wycombe
Buckinghamshire
HP14 4UE
RAF Air Command
Deputy Commander (Operations)
Grupa odpowiada za dowodzenie elementami połączonych elementów sił powietrznych, elementy operacji niekinetycznych, rozpoznanie radiolokacyjne, walkę cybernetyczną.
22 Grupa
No 22 Group
RAF High Wycombe
Naphill, High Wycombe
Buckinghamshire
HP14 4UE
RAF Air Command
Deputy Commander (Capability)
Grupa odpowiada za szkolenie personelu oraz specjalistów sił powietrznych na wielu szczeblach szkolenia.
38 Grupa
No 38 Group
RAF High Wycombe
Naphill, High Wycombe
Buckinghamshire
HP14 4UE
RAF Air Command
Deputy Commander (Operations)
Grupa odpowiada za zabezpieczenie logistyczne, medyczne, łączność oraz dodatkowe elementy jak np. oddziały kulturalne.
83 Ekspedycyjna Grupa Powietrzna
No 83 Expeditionary Air Group
Al Udeid Air Base, Qatar RAF Air Command Dowództwo grupy odpowiada za operacje poza granicami kraju.
BAZY SIŁ POWIETRZNYCH - RAF Stations
RAF Akrotiri RAF Akrotiri, Akrotiri, BFPO 57, Cyprus No 83 Expeditionary Air Group Baza RAF na Cyprze, która wspiera połączone operacje lotnicze poza granicami kraju.
RAF Ascension Island RAF Ascension Island Base, BFPO 677 No 83 Expeditionary Air Group Baza RAF na południowym Pacyfiku, pełniąca rolę bazy pośredniej pomiędzy Wielką Brytanią oraz Falklandami, jest współzarządzana z wojskami USA, którzy używają jej jako bazy przystankowej pomiędzy Ameryką a Afryką.
RAF Benson
RAF Benson
Wallingford
Oxfordshire
OX10 6AA
No 2 Group Baza RAF z której operują głównie eskadry śmigłowców.
RAF Boulmer
RAF Boulmer
Alnwick
Northumberland 
NE66 3JF
No 1 Group Baza RAF będąca głównym ośrodkiem dowodzenia i naprowadzania oraz analizy sytuacji radiolokacyjnej spływającej z podległych jej posterunków radarowych.
RAF Brize Norton
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
No 2 Group Baza RAF będąca główną bazą lotnictwa transportowego RAF.
RAF College Cranwell
RAF College Cranwell
Sleaford
Lincolnshire
NG34 8HB
No 22 Group Baza RAF będąca bazą dla jednostek szkolnych RAF.
RAF Coningsby
RAF Coningsby
Lincoln
Lincolnshire
LN4 4SY
No 1 Group Baza RAF będąca jedną z dwóch baz lotnictwa bojowego wysokiej gotowości bojowej (Quick Reaction Alert - QRA).
RAF Cosford
RAF Cosford
Albrighton
Wolverhampton
WV7 3EX
No 22 Group Baza RAF będąca bazą szkolenia specjalności technicznych.
RAF Digby
RAF Digby
Cuckoo Ln, Digby
Lincoln
Lincolnshire
LN4 3LH
  Baza RAF będąca bazą łączności dla wszystkich rodzajów wojsk.
RAF Fylingdales
RAF Fylingdales
Pickering
North Yorkshire
YO18 7NT
No 1 Group Baza RAF będąca bazą systemu wczesnego ostrzegania przed pociskami balistycznymi dla wojsk Wielkiej Brytanii oraz USA.
RAF Gibraltar
RAF Gibraltar
Gibraltar
BFP0 52
Joint Command Forces Baza RAF w Gibraltarze pełniąca ważną funkcję w systemie NATO dzięki strategicznemu położeniu w zachodniej części Morza Śródziemnego.
RAF Halton
RAF Halton
Wendover, Aylesbury 
Buckinghamshire
HP22 5PG
No 22 Group Baza RAF odpowiedzialna za szkolenie personelu sił powietrznych w wielu specjalnościach.
RAF Henlow
RAF Henlow
Bedfordshire
SG16 6DN
No 2 Group Baza RAF zajmująca się wsparciem innych jednostek sił powietrznych.
RAF High Wycombe
RAF High Wycombe
Naphill, High Wycombe
Buckinghamshire
HP14 4UE
No 38 Group Baza RAF w której dyslokowane są najważniejsze dowództwa sił powietrznych.
RAF Honington
RAF Honington
Bury St Edmunds
Suffolk
IP31 1EE
No 2 Group Baza RAF odpowiedzialna za szkolenie lotnicze oraz oddziały specjalistyczne ochronne, chemiczne oraz policji sił powietrznych.
RAF Leeming
RAF Leeming
Northallerton
DL7 9NJ
No 1 Group Baza RAF będąca głównym punktem wylotu na misje zagraniczne, bliskość poligonów powoduje również że baza jest wykorzystywana podczas ćwiczeń lotniczych.
RAF Linton-On-Ouse
RAF Linton-on-Ouse
York
Yorkshire
YO30 2AJ
No 22 Group Baza RAF odpowiedzialna za zaawansowane szkolenie pilotów dla wszystkich rodzajów wojsk oraz pilotów zagranicznych.
RAF Lossiemouth
RAF Lossiemouth
Lossiemouth
Moray
IV31 6SD
No 1 Group Baza RAF będąca jedną z dwóch baz lotnictwa bojowego wysokiej gotowości bojowej (Quick Reaction Alert - QRA).
RAF Marham
RAF Marham
Kings Lynn
Norfolk
PE33 9NP
No 1 Group Baza RAF będąca siedzibą eskadr bojowych wyposażonych w samoloty Tornado. Baza jest przygotowywana do przyjęcia wchodzących do służby samolotów F-35.
RAF Mount Pleasant
Mount Pleasant
FIQQ 1ZZ
Falkland Islands
Joint Forces Command Baza RAF na Falklandach, będąca siedzibą eskadr bojowych i wsparcia.
RAF Northolt
RAF Northolt
West End Road, Ruislip
London
Middlesex
HA4 6NG
No 2 Group Baza RAF która obsługuje personel instytucji centralnych ministerstwa obrony oraz innych rodzajów sił zbrojnych.
RAF Odiham
RAF Odiham
Hook
Hampshire
RG29 1QT
No 2 Group Baza RAF z której operują eskadry śmigłowców, pełni również rolę bazy wspierającej operacje śmigłowców oraz misje poza granicami kraju.
RAF Scampton
RAF Scampton
Lincoln
Lincolnshire
LN1 2ST
No 1 Group Baza RAF będąca głównym ośrodek kierowania i kontroli ruchu powietrznego oraz meteorologii.
RAF Shawbury
RAF Shawbury
Shrewsbury
Shropshire
SY4 4DZ
No 22 Group Baza RAF pełniący rolę głównej bazy szkoleniowej dla personelu lotniczego i naziemnego.
RAF Spadeadam
RAF Spadeadam
Gilsland, Brampton
Cumbria
CA8 7AT
No 1 Group Baza RAF bądąca głównym ośrodkiem i poligonem walki elektronicznej.
RAF St Mawgan
RAF St Mawgan
Newquay
Cornwall
TR8 4HP
No 22 Group Baza RAF pełniąca rolę bazy treningowej dla jednostek 22 Grupy.
RAF Syerston
RAF Syerston
Newark
NG23 5NN
No 22 Group Baza RAF pełniąca rolę bazy szkolno-treningowej dla ochotniczych eskadr szybowcowych.
RAF Valley
RAF Valley
Holyhead, Anglesey
LL65 3NY
No 22 Group Baza RAF prowadząca szkolenie dla pilotów samolotów nowej generacji oraz personelu ratownictwa w trudnych warunkach.
RAF Waddington
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
No 1 Group Baza RAF będąca głównym ośrodkiem prowadzenia rozpoznania oraz operacji ISTAR.
RAF Winterbourne Gunner
RAF Winterbourne Gunner
Salisbury
Wiltshire
SP4 0ES
No 2 Group Baza RAF będąca głównym ośrodkiem obrony przed bronią masowego rażenia dla wszystkich rodzajów wojsk.
RAF Wittering
RAF Wittering
Peterborough
Cambridgeshire
PE8 6HB
No 38 Group Baza RAF będąca jedną z głównych baz naprawczych i logistycznych, baza pełni również rolę w systemie szkolenia.
RAF Woodvale
RAF Woodvale
Formby-By-Pass
Liverpool
Merseyside
L37 7AD
No 22 Group Baza RAF główne szkoląca kadetów oraz studentów.
RAF Wyton
RAF Wyton
Huntingdon
PE28 2EA
Joint Forces Command Baza RAF będąca ośrodkiem analizy i pozyskiwania danych wywiadowczych.
ESKADRY LOTNICZE - RAF Squadrons
1 Eskadra
1 (F) Squadron
RAF Lossiemouth
Lossiemouth
Moray
IV31 6SD
No 1 Group Eskadra bojowa wyposażona w samoloty Typhoon FGR4
II Eskadra
II (AC) Squadron
RAF Lossiemouth
Lossiemouth
Moray
IV31 6SD
No 1 Group Eskadra bojowa wyposażona w samoloty Typhoon FGR4
3 Eskadra
3 (F) Squadron
RAF Coningsby
Lincoln
Lincolnshire
LN4 4SY
No 1 Group Eskadra bojowa wyposażona w samoloty Typhoon FGR4
IV Eskadra
IV Squadron
RAF Valley
Holyhead, Anglesey
LL65 3NY
No 22 Group Eskadra szkolna wyposażona w samoloty Hawk T2
V Eskadra
V (AC) Squadron
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
No 1 Group Eskadra rozpoznawcza wyposażona w samoloty Sentinel R1
6 Eskadra
6 Squadron
RAF Lossiemouth
Lossiemouth
Moray
IV31 6SD
No 1 Group Eskadra bojowa wyposażona w samoloty Typhoon FGR4
7 Eskadra
7 Squadron
RAF Odiham
Hook
Hampshire
RG29 1QT
Joint Helicopter Command Eskadra śmigłowców wyposażona w śmigłowce Chinook
VIII Eskadra
VIII Squadron
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
No 1 Group Eskadra wczesnego ostrzegania wyposażona w samoloty E-3D
IX Eskadra
IX (B) Squadron
RAF Lossiemouth
Lossiemouth
Moray
IV31 6SD
No 1 Group Eskadra bojowa wyposażona w samoloty Typhoon FGR4
10 Eskadra
10 Squadron
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
No 2 Group Eskadra transportowa wyposażona w samoloty Voyager
XI Eskadra
XI (F) Squadron
RAF Coningsby
Lincoln
Lincolnshire
LN4 4SY
No 1 Group Eskadra bojowa wyposażona w samoloty Typhoon FGR4
12 Eskadra
12 Squadron
RAF Coningsby
Lincoln
Lincolnshire
LN4 4SY
No 1 Group Eskadra bojowa wyposażona w samoloty Typhoon FGR4
XIII Eskadra
XIII Squadron
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
No 1 Group Eskadra rozpoznawcza wyposażona w samoloty bezzałogowe MQ-9A Reaper
14 Eskadra
14 Squadron
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
No 1 Group Eskadra rozpoznawcza wyposażona w samoloty Shadow R1
XVI Eskadra
XVI Squadron
RAF Wittering
Peterborough
Cambridgeshire
PE8 6HB
3 Flying Training School Eskadra szkolna wyposażona w samoloty Tutor T1
XVII Eskadra
XVII Squadron
Edwards AFB, USA   Eskadra testowa wyposażona w samoloty F-35B Lightning
18 Eskadra
18 Squadron
RAF Odiham
Hook
Hampshire
RG29 1QT
Joint Helicopter Command Eskadra śmigłowców wyposażona w śmigłowce Chinook
XXIV Eskadra
XXIV Squadron
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
No 2 Group Eskadra transportowa wyposażona w samoloty A-400M Atlas, C-17 Globemaster III, C-130J Hercules
XXV Eskadra
XXV (F) Squadron
RAF Valley
Holyhead, Anglesey
LL65 3NY
4 Flying Training School Eskadra bojowa wyposażona w samoloty Hawk T2
27 Eskadra
27 Squadron
RAF Odiham
Hook
Hampshire
RG29 1QT
Joint Helicopter Command Eskadra śmigłowców wyposażona w śmigłowce Chinook
28 Eskadra
28 Squadron
RAF Benson
Wallingford
Oxfordshire
OX10 6AA
Joint Helicopter Command Eskadra śmigłowców wyposażona w śmigłowce Chinook, Puma HC2
29 Eskadra
29 Squadron
RAF Coningsby
Lincoln
Lincolnshire
LN4 4SY
No 1 Group Eskadra bojowa wyposażona w samoloty Typhoon FGR4
32 Eskadra
32 (The Royal) Squadron
RAF Northolt
West End Road, Ruislip
London
Middlesex
HA4 6NG
No 2 Group Eskadra transportowa wyposażona w samoloty Leonardo GrandNew, BAe146
33 Eskadra
33 Squadron
RAF Benson
Wallingford
Oxfordshire
OX10 6AA
Joint Helicopter Command Eskadra śmigłowców wyposażona w śmigłowce Puma HC2
39 Eskadra
39 Squadron
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
No 1 Group Eskadra rozpoznawcza wyposażona w samoloty bezzałogowe MQ-9A Reaper
XLI Eskadra
XLI Squadron
RAF Coningsby
Lincoln
Lincolnshire
LN4 4SY
Air Warfare Center Eskadra bojowa wyposażona w samoloty Typhoon FGR4
45 Eskadra
45 Squadron
RAF College Cranwell
Sleaford
Lincolnshire
NG34 8HB
3 Flying Training School Eskadra szkolna wyposażona w samoloty Jetstream T1
47 Eskadra
47 Squadron
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
No 2 Group Eskadra transportowa wyposażona w samoloty C-130J Hercules
51 Eskadra
51 Squadron
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
No 1 Group Eskadra rozpoznawcza wyposażona w samoloty RC-135W Rivet Joint
LIV Eskadra
LIV Squadron
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
No 1 Group Eskadra wdrożeniowa wyposażona w samoloty Sentinel R1, Shadow R1, E-3D, RC-135W Rivet Joint
56 Eskadra
56 Squadron
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
Air Warfare Center Eskadra szkolna wyposażona w samoloty E-3D, Sentinel R1
LVII Eskadra
LVII Squadron
RAF College Cranwell
Sleaford
Lincolnshire
NG34 8HB
3 Flying Training School Eskadra szkolna wyposażona w samoloty 120TP Prefect
60 Eskadra
60 Squadron
RAF Shawbury
Shrewsbury
Shropshire
SY4 4DZ
Defence Helicopter Flying School Eskadra szkolna śmigłowców
LXX Eskadra
LXX Squadron
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
No 2 Group Eskadra transportowa wyposażona w samoloty A400M Atlas
72 Eskadra
72 Squadron
RAF Linton-on-Ouse
York
Yorkshire
YO30 2AJ
No 22 Group Eskadra szkolna wyposażona w samoloty Tucano T1
84 Eskadra
84 Squadron
RAF Akrotiri, Akrotiri, BFPO 57, Cyprus British Forces Cyprus Eskadra śmigłowców wyposażona w śmigłowce Griffin HAR2
99 Eskadra
99 Squadron
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
No 2 Group Eskadra transportowa wyposażona w samoloty C-17 Globemaster III
100 Eskadra
100 Squadron
RAF Leeming
Northallerton
DL7 9NJ
No 1 Group Eskadra szkolna wyposażona w samoloty Hawk T1
101 Eskadra
101 Squadron
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
No 2 Group Eskadra transportowa wyposażona w samoloty Voyager
115 Eskadra
115 Squadron
RAF Wittering
Peterborough
Cambridgeshire
PE8 6HB
Central Flying School Eskadra szkolna wyposażona w samoloty Tutor T1
120 Eskadra
120 Squadron
RAF Lossiemouth
Lossiemouth
Moray
IV31 6SD
  Eskadra rozpoznawcza wyposażona w samoloty P-8A
202 Eskadra
202 Squadron
RAF Valley
Holyhead, Anglesey
LL65 3NY
Defence Helicopter Flying School Eskadra szkolna wyposażona w śmigłowce Griffin HAR2
206 Eskadra
206 Squadron
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
Air Warfare Center Eskadra transportowa wyposażona w samoloty C-130J Hercules, A400M Atlas
230 Eskadra
230 Squadron
RAF Benson
Wallingford
Oxfordshire
OX10 6AA
Joint Helicopter Command Eskadra śmigłowców wyposażona w śmigłowce Puma HC2
617 Eskadra
617 Squadron
RAF Marham
Kings Lynn
Norfolk
PE33 9NP
No 1 Group Eskadra bojowa wyposażona w samoloty F-35B Lightning
Pułk Sił Powietrznych i podporządkowane mu eskadry - RAF Regiment (RAFR)
Dowództwo Pułku RAF
RAF Regiment HQ
RAF Honington
Bury St Edmunds
Suffolk
IP31 1EE
No 2 Group Korpus skupiający pododdziały ochronne i specjalistyczne sił powietrznych.
1 Eskadra RAFR
1 Squadron RAFR
RAF Honington
Bury St Edmunds
Suffolk
IP31 1EE
RAF Regiment Eskadra pełniąca funkcje ochronne.
II Eskadra RAFR
II Squadron RAFR
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
RAF Regiment Eskadra pełniąca funkcje ochronne.
15 Eskadra
15 Squadron
RAF Honington
Bury St Edmunds
Suffolk
IP31 1EE
RAF Regiment Eskadra pełniąca funkcje ochronne.
26 Eskadra
26 Squadron
RAF Honington
Bury St Edmunds
Suffolk
IP31 1EE
RAF Regiment Eskadra specjalizująca się w obronie przed bronią masowego rażenia.
27 Eskadra
27 Squadron
RAF Honington
Bury St Edmunds
Suffolk
IP31 1EE
RAF Regiment Eskadra pełniąca funkcje ochronne.
34 Eskadra
34 Squadron
RAF Leeming
Northallerton
DL7 9NJ
RAF Regiment Eskadra pełniąca funkcje ochronne.
51 Eskadra
51 Squadron
RAF Lossiemouth
Lossiemouth
Moray
IV31 6SD
RAF Regiment Eskadra pełniąca funkcje ochronne.
609 Eskadra Pomocnicza
609 (West Riding) Squadron RAuxAF
RAF Leeming
Northallerton
DL7 9NJ
RAF Regiment Eskadra pełniąca funkcje ochronne.
2503 Eskadra Pomocnicza
2503 (County of Lincoln) Squadron RAuxAF
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
RAF Regiment Eskadra pełniąca funkcje ochronne.
2620 Eskadra Pomocnicza
2620 (County of Norfolk) Squadron RAuxAF
RAF Marham
Kings Lynn
Norfolk
PE33 9NP
RAF Regiment Eskadra pełniąca funkcje ochronne.
2622 Eskadra Pomocnicza
2622 (Highland) Squadron RAuxAF
RAF Lossiemouth
Lossiemouth
Moray
IV31 6SD
RAF Regiment Eskadra pełniąca funkcje ochronne.
2623 Eskadra Pomocnicza
2623 (East Anglian) Squadron RAuxAF
RAF Honington
Bury St Edmunds
Suffolk
IP31 1EE
RAF Regiment Eskadra pełniąca funkcje ochronne.
2624 Eskadra Pomocnicza
2624 (County of Oxford) Squadron RAuxAF
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
RAF Regiment Eskadra pełniąca funkcje ochronne.
Królewska Eskadra Reprezentacyjna
Queen's Colour Squadron
RAF Northolt
West End Road, Ruislip
London
Middlesex
HA4 6NG
RAF Regiment Eskadra reprezentacyjna oraz ochronna.
Pomocnicze eskadry RAF - Royal Auxiliary Air Force (RAuxAF)
501 Eskadra Pomocnicza RAF
501 (County of Gloucester) Squadron RAuxAF
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
  Eskadra zapewnia kierowców oraz logistyków na potrzeby sił powietrznych.
502 Eskadra Pomocnicza RAF
502 (Ulster) Squadron RAuxAF
Joint Helicopter Command
Aldergrove Base
Aldergrove
Crumlin
BT29 4BP
  Eskadra dostarcza personel wspierający jednostki sił powietrznych.
504 Eskadra Pomocnicza RAF
504 (County of Nottingham) Squadron RAuxAF
RAF Wittering
Peterborough
Cambridgeshire
PE8 6HB
  Eskadra zapewnia personel logistyczny dla sił powietrznych.
505 Eskadra Pomocnicza RAF
505 (Wessex) Squadron RAuxAF
RAF St Mawgan
Newquay
Cornwall
TR8 4HP
  Eskadra zajmuje się szkoleniem rezerw o specjalnościach wsparcia.  
600 Eskadra Pomocnicza RAF
600 (City of London) Squadron RAuxAF
RAF Northolt
West End Road, Ruislip
London
Middlesex
HA4 6NG
  Eskadra zajmuje się szkoleniem rezerw do wsparcia sił powietrznych.
601 Eskadra Pomocnicza RAF
601 (County of London) Squadron RAuxAF
RAF Northolt
West End Road, Ruislip
London
Middlesex
HA4 6NG
  Eskadra zajmuje się szkolenie personelu wsparcia dla sił powietrznych.
602 Eskadra Pomocnicza RAF
602 (City of Glasgow) Squadron RAuxAF
155 Carmunnock Rd
Glasgow
G44 5SS
  Eskadra zajmuje się szkoleniem rezerw.
603 Eskadra Pomocnicza RAF
603 (City of Edinburgh) Squadron RAuxAF
25 Learmonth Terrace
Edinburgh
EH4 1NZ
  Eskadra zajmuje się szkoleniem rezerw specjalistów ochrony sił powietrznych.
605 Eskadra Pomocnicza RAF
605 (County of Warwick) Squadron RAuxAF
RAF Cosford
Albrighton
Wolverhampton
WV7 3EX
  Eskadra zajmuje się szkoleniem rezerw specjalistów logistyki i żandarmerii.
606 Eskadra Pomocnicza RAF
606 (Chiltern) Squadron RAuxAF
RAF Benson
Wallingford
Oxfordshire
OX10 6AA
  Eskadra zajmuje się szkoleniem rezerw specjalistów obsługi śmigłowców.
607 Eskadra Pomocnicza RAF
607 (County of Durham) Squadron RAuxAF
RAF Leeming
Northallerton
DL7 9NJ
  Eskadra zajmuje się szkoleniem rezerw wspracia sił powietrznych.
611 Eskadra Pomocnicza RAF
611 (West Lancashire) Squadron RAuxAF
RAF Woodvale
Formby-By-Pass
Liverpool
Merseyside
L37 7AD
  Eskadra zajmuje się szkoleniem rezerw wspracia sił powietrznych.
612 Eskadra Pomocnicza RAF
612 (County of Aberdeen) Squadron RAuxAF
Leuchars Station
Main St
Leuchars
Andrews
KY16 0JX
  Eskadra zajmuje się szkoleniem rezerw personelu medycznego.
614 Eskadra Pomocnicza RAF
614 (County of Glamorgan) Squadron RAuxAF
Ty Llewellyn
Morgan Street
Cardiff
CF10 4FG
  Eskadra zajmuje się szkoleniem rezerw wspracia sił powietrznych.
616 Eskadra Pomocnicza RAF
616 (South Yorkshire) Squadron RAuxAF
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
   
622 Eskadra Pomocnicza RAF
622 Squadron RAuxAF
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
  Eskadra zajmuje się szkoleniem rezerw personelu dla sił transportowych sił powietrznych.
4624 Eskadra Pomocnicza RAF
4624 (County of Oxford) Squadron RAuxAF
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
  Eskadra rezerw sił transportowych sił powietrznych.
4626 Eskadra Pomocnicza RAF
4626 (County of Wiltshire) Squadron RAuxAF
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
  Eskadra rezerw zapewniająca personel powietrznej ewakuacji medycznej.
5131 Eskadra Pomocnicza RAF
5131 (Bomb Disposal) Squadron RAuxAF
RAF Wittering
Peterborough
Cambridgeshire
PE8 6HB
  Eskadra o specjalności saperskiej.
7006 Eskadra Pomocnicza RAF
7006 (Intelligence) Squadron RAuxAF
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
  Eskadra o specjalności wywiadowczej.
7010 Eskadra Pomocnicza RAF
7010 Photographic Interpretation Squadron RAuxAF
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
  Eskadra o specjalności analizowania obrazowego.
7630 Eskadra Pomocnicza RAF
7630 Intelligence Squadron RAuxAF
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
  Eskadra szkoląca oficerów wywiadu.
7644 Eskadra Pomocnicza RAF
7644 Squadron RAuxAF
RAF Halton
Wendover, Aylesbury 
Buckinghamshire
HP22 5PG
  Eskadra zajmująca się kontaktami z mediami i public relations.
INNE JEDNOSTKI
1 Eskadra Ewakuacji Powietrznej
1 Aeromedical Evacuation Squadron
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
Tactical Medical Wing  
1 Skrzydło Mobilności Powietrznej
1 Air Mobility Wing
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
RAF A4 Force Elements  
1 Ekspedycyjna Eskadra Logistyczna
1 Expeditionary Logistic Squadron
RAF Wittering
Peterborough
Cambridgeshire
PE8 6HB
85 (Expeditionary Logistics) Wing  
1 Eskadra Wsparcia Inżynieryjnego
1 Engineering Support Squadron
RAF Leeming
Northallerton
DL7 9NJ
Operational Information Services Wing  
1 Szkoła Szkolenia Lotniczego
1 Flying Training School
RAF Linton-on-Ouse
York
Yorkshire
YO30 2AJ
Director Flying Training  
2 Skrzydło Ochrony
2 Force Protection Wing
RAF Leeming
Northallerton
DL7 9NJ
RAF Force Protection HQ  
2 Szkoła Szkolenia Lotniczego
2 Flying Training School
RAF Syerston
Newark
NG23 5NN
Commandant ACO  
2 Eskadra Transportu Mechanicznego
2 Mechanical Transport Squadron
RAF Wittering
Peterborough
Cambridgeshire
PE8 6HB
85 (Expeditionary Logistics) Wing  
3 Eskadra Łączności Polowej
3 Field Communications Squadron
RAF Leeming
Northallerton
DL7 9NJ
Tactical Communications Wing  
3 Skrzydło Ochrony
3 Force Protection Wing
RAF Marham
Kings Lynn
Norfolk
PE33 9NP
RAF Force Protection HQ  
3 Szkoła Szkolenia Lotniczego
3 Flying Training School
RAF College Cranwell
Sleaford
Lincolnshire
NG34 8HB
Director Flying Training  
4 Skrzydło Ochrony
4 Force Protection Wing
RAF Brize Norton
Carterton 
Oxfordshire
OX18 3LX
RAF Force Protection HQ  
4 Szkoła Szkolenia Lotniczego
4 Flying Training School
RAF Valley
Holyhead, Anglesey
LL65 3NY
Director Flying Training  
5 Skrzydło Ochrony
5 Force Protection Wing
RAF Lossiemouth
Lossiemouth
Moray
IV31 6SD
RAF Force Protection HQ  
7 Skrzydło Ochrony
7 Force Protection Wing
RAF Coningsby
Lincoln
Lincolnshire
LN4 4SY
RAF Force Protection HQ  
8 Skrzydło Ochrony
8 Force Protection Wing
RAF Waddington
Lincoln
Lincolnshire
LN5 9NB
RAF Force Protection HQ  
42 Ekspedycyjne Skrzydło Wsparcia
42 (Expeditionary Support) Wing
RAF Wittering
Peterborough
Cambridgeshire
PE8 6HB
RAF A4 Force Elements  
71 Eskadra Obsługi i Remontu
71 (Inspection and Repair) Squadron
RAF Wittering
Peterborough
Cambridgeshire
PE8 6HB
42 (Expeditionary Support) Wing  
90 Jednostka Łączności
90 Signals Unit
RAF Leeming
Northallerton
DL7 9NJ
38 Group  
93 Ekspedycyjna Eskadra Uzbrojenia
93 (Expeditionary Armaments) Squadron
RAF Marham
Kings Lynn
Norfolk
PE33 9NP
42 (Expeditionary Support) Wing  
 
 
 
 


 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.