Wojska Obrony Terytorialnej (Wojska OT)
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej - Warszawa
 
1.Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. płk Władysława Liniarskiego ps."Mścisław"
 
Dowództwo 1.Podlaskiej Brygady OT - Białystok
11.Batalion Lekkiej Piechoty - Białystok
12.Batalion Lekkiej Piechoty - Suwałki
13.Batalion Lekkiej Piechoty - Łomża
14.Batalion Lekkiej Piechoty - Bielsk Podlaski
54.Batalion Lekkiej Piechoty - Siedlce
2.Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego ps."Zapora"
 
Dowództwo 2.Lubelskiej Brygady OT - Lublin
21.Batalion Lekkiej Piechoty - Lublin
22.Batalion Lekkiej Piechoty - Dęblin
23.Batalion Lekkiej Piechoty - Biała Podlaska
24.Batalion Lekkiej Piechoty - Chełm
25.Batalion Lekkiej Piechoty - Zamość
3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego
 
Dowództwo 3.Podkarpackiej Brygady OT - Rzeszów
31.Batalion Lekkiej Piechoty - Rzeszów
32.Batalion Lekkiej Piechoty - Nisko
33.Batalion Lekkiej Piechoty - Dębica
34.Batalion Lekkiej Piechoty - Jarosław
35.Batalion Lekkiej Piechoty - Sanok
4.Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej
 
Dowództwo 4.Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT - Olsztyn
42.Batalion Lekkiej Piechoty - Morąg
43.Batalion Lekkiej Piechoty - Braniewo
 
5.Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
 
Dowództwo 5.Mazowieckiej Brygady OT - Ciechanów
51.Batalion Lekkiej Piechoty - Ciechanów
6.Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
 
Dowództwo 6.Mazowieckiej Brygady OT - Radom
7.Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej 8.Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
9.Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej 10.Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej
11.Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej 12.Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
13.Śląska Brygada Obrony Terytorialnej