Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr por. pil. Karola Trzaska-Durskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    W związku z przygotowaniami do wejścia do NATO, lotnictwo marynarki wojennej było zmuszone dostosować swoje struktury do nowych realiów. W wyniku czego w roku 1994 powstała Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. W roku 1995 z dotychczas istniejących jednostek lotnictwa MW wydzielono nowe struktury i tak powstała struktura brygady, w której skład weszły:
 
 - 1.Pucki Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej im. kmdr por. pil. Edwarda Szystowskiego – Gdynia-Babie Doły
 - 2.Darłowski Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej – Darłowo
 - 3.Kaszubski Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej – Siemirowice
 - 3.Batalion Zabezpieczenia im. kmdr ppor. inż. Zygmunta Mariana Horyda – Gdynia-Babie Doły
 - 4.Batalion Zabezpieczenia – Darłowo
 - 5.Batalion Zabezpieczenia – Siemirowice
 - 42.Dywizjon Techniczny – Gdynia-Babie Doły
 
W roku 1996 w dniu 15 lipca brygada otrzymała nazwę wyróżniającą oraz imię patrona. Struktura oparta na dywizjonach i batalionach przetrwała do przełomu lat 2002 i 2003, wtedy to wycofano samoloty MiG-21bis, a wycofane samoloty TS-11 Iskra zastąpiły An-28. Również w roku 2002 do brygady dołączyły śmigłowce SH-2G „Super Seasprite”, które dostarczono wraz z fregatą „Oliver Hazard Perry” z USA. Nowa struktura brygady funkcjonowała od roku 2003 do końca 2010 roku i była następująca:
 
 - 28.Pucka Eskadra Lotnicza – Gdynia-Babie Doły
 - 29.Darłowska Eskadra Lotnicza – Darłowo
 - 30.Kaszubska Eskadra Lotnicza – Siemirowice
 - 43.Baza Lotnicza Marynarki Wojennej – Gdynia-Babie Doły
 - 44.Baza Lotnicza Marynarki Wojennej – Siemirowice
 - Komenda Lotniska nr 2 ( 44.Blot MW ) – Darłowo
 
Z dniem 1 stycznia 2011 roku brygada przeszła reorganizację polegającą na skomasowaniu wszystkich sił brygady w dwóch Bazach Lotnictwa Morskiego, i tak obecnie w składzie brygady są:
 
 - 43.Baza Lotnictwa Morskiego - Gdynia-Babie Doły
 - 44.Baza Lotnictwa Morskiego - Siemirowice/Darłowo
 
Do głównych zadań lotnictwa Marynarki Wojennej należą:
 
 - poszukiwanie, śledzenia i zwalczanie okrętów podwodnych samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowymi MW
 - poszukiwanie, rozpoznanie i wskazywanie celów dla okrętów nawodnych MW
 - pełnienie całodobowych dyżurów bojowych i ratowniczych
 - patrolowanie obszaru morskiego RP
 
Brygada bierze także aktywny udział w ćwiczeniach krajowych jak i międzynarodowych, jednostki brygada są również w składzie krajowego i międzynarodowego systemu ratownictwa morskiego i lotniczego. Ze szczególnych osiągnięć brygady należy wymienić dwa „Medale za Zasługi dla Marynarki Wojennej RP” nadane w roku 2000 i 2002, brygada została także wyróżniona „Znakiem honorowym Sił Zbrojnych RP” za rok 2004 za wybitne osiągnięcia szkoleniowe i bojowe.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 599/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego w Gdyni
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego w Gdyni.
 
Samolot rozpoznawczo-patrolowy An-28B 1R ( fot. ze strony www.mw.mil.pl )
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo BL MW
  - 43.Baza Lotnictwa Morskiego – Gdynia-Babie Doły
  - 44.Baza Lotnictwa Morskiego – Siemirowice
 
Na wyposażeniu brygady znajdują się samoloty An-28 (M-28) w różnych wersjach, śmigłowce W-3 w wersjach RM „Anakonda” i T, Mi-2, Mi-17, Mi-14 w wersjach PŁ, PS oraz śmigłowce SH-2G „Super Seasprite”.
 
 
Śmigłowiec W-3RM „Anakonda” podczas akcji ratowniczej ( fot. ze strony www.mw.mil.pl )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kontradm. pil. Zbigniew Smolarek ( 1995-30.XII.2005 )
 - kmdr dypl. pil. Stanisław Ciołek ( 30.XII.2005-7.X.2011 )
 - kmdr pil. Tadeusz Drybczewski ( 7.X.2011-obecnie )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej (1995-31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014-obecnie)
 
Dziękuję Panu kapitanowi Czesławowi Cichemu za pomoc w zebraniu materiałów i udostępnienie zdjęć
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.