15.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                15.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 15.WOG jest to garnizon Szczecin. Podstawą prawną do formowania jednostki była Decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku.
 
Podstawowe zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych.
 
Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono pod względem gospodarczym 15.WOG z 12.Brygadą Zmechanizowaną, 5.Pułkiem Inżynieryjnym, Garnizonowym Ośrodkiem Mobilizacyjnym w Szczecinie, 2.Batalionem Saperów, 12.Batalionem Dowodzenia, 12.Batalioniem Zaopatrzenia i Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie, następnie Decyzją Nr 72/MON z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych z Narodowym Elementem Wsparcia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 - komenda 15.WOG
 - pion głównego księgowego
 - logistyka
 - sekcja wychowawcza
 - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
 - sekcja inwentaryzacji
 - sekcja medyczna
 - wydział administracyjny
 - wydział infrastruktury
 - wydział planowania
 - wydział materiałowy
 - wydział techniczny
 - służba łączności i informatyki
 - grupa transportowa
 - grupa zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Ryszard Konefał (1.IV.2011 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.IV.2011-31.XII.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.