34.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                34.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. Po czym z dniem 1 kwietnia 2011 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 34.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono finansowo 34.WOG z jednostkami: 1.Batalionem Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, 5.Batalionem Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, 16.Batalioniem Saperów w Nisku, 14.Dywizjonem Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu i Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Rzeszowie.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 44/MON z dnia 20 lutego 2012 roku ustanowiono dzień święta jednostki na – 4 kwietnia.
Decyzją Nr 91/MON z dnia 29 marca 2012 roku wprowadzono odznakę pamiątkową jednostki.
 
oznaka rozpoznawcza 34.WOG
 
STRUKTURA
 
 - komenda 34.WOG
  - pion głównego księgowego
  - pion ochrony informacji niejawnych
  - logistyka
     - wydział planowania
     - wydział materiałowy
     - wydział techniczny
     - grupa transportowa
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zamówień publicznych
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja medyczna
  - wydział administracyjny
  - wydział infrastruktury
  - Grupa Zabezpieczenia – Nisko
  - Grupa Zabezpieczenia – Rzeszów
  - Grupa Zabezpieczenia – Jarosław
  - Grupa Zabezpieczenia – Przemyśl
  - Oddział Wart Cywilnych – Nisko
  - Oddział Wart Cywilnych – Żurawica
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Waldemar Makowski (14.III.2011 – 31.I.2012)
 - ppłk mgr inż. Mariusz Stopa (31.I.2012 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (14.III.2011-31.XII.2011)
3.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.