1. Baza Lotnictwa Transportowego
 

 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 1.Baza Lotnictwa Transportowego została sformowana na podstawie Decyzji MON Nr Z-78/Org./P1 z dnia 5 sierpnia 2011 roku, decyzja ta nakazywała w terminie do 31 grudnia 2011 roku rozformować 1.Bazę Lotniczą oraz 36.Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego oraz na ich bazie sformować 1.Bazę Lotnictwa Transportowego. Formalnie jednostka rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Nowo sformowana baza przejęła od rozformowywanych jednostek infrastrukturę, ludzi oraz sprzęt, przejęty sprzęt to śmigłowce Mi-8 oraz W-3 „Sokół”. Do podstawowych zadań bazy należy zabezpieczenie i realizacja transportu powietrznego na rzecz naczelnych organów władz państwa oraz Sił Zbrojnych, jednostka jest również oddziałem gospodarczym mającym na celu zabezpieczenie logistyczne siebie jak i jednostek przydzielonych na zabezpieczenie gospodarcze. Miejscem bazowania jednostki jest lotnisko Warszawa-Okęcie.                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 62/MON z dnia 6 marca 2012 roku baza przejęła dziedzictwo tradycji następujących jednostek:
 
 - 3.eskadra wywiadowcza (1918-1925)
 - 13.eskadra lotnicza 1.Pułku Lotniczego (1925-1934)
 - 13.eskadra towarzysząca 1.Pułku Lotniczego (1934-1939)
 - 16. i 19.eskadra towarzysząca 1.Pułku Lotniczego (1937-1939)
 - 301.dywizjon bombowy "Ziemi Pomorskiej" (1940-1943)
 - 3.eskadra polska 138.dywizjonu do zadań specjalnych RAF (1943)
 - 1586.Polska eskadra specjalnego przeznaczenia (1943-1944)
 - 301.dywizjon bombowy "Ziemi Pomorskiej" im. Obrońców Warszawy (1944-1946)
 - 6.samodzielna lotnicza eskadra transportowa (1945-1946)
 - rządowa eskadra transportowa (1946-1947)
 - Specjalny Pułk Lotniczy (1947-1951)
 - 36.Specjalny Pułk Lotniczny (1951-1955)
 - 36.Samodzielny Specjalny Pułk Lotniczy (1955-1974)
 - 36.Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego "Obrońców Warszawy" (1974-2011)
 - Baza Lotnicza AK "Łużyce" (1942-1944)
 - batalion obsługi Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1959-1962)
 - batalion obsługi Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Obszaru Kraju (1962-1979)
 - Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (1979-1990)
 - Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1990-2001)
 - 1.Baza Lotnicza "Łużyce" (2002-2011)
 
Również decyzją Nr 62/MON z dnia 6 marca 2012 roku ustanowiono święto jednostki na dzień - 5 października.
 
Decyzją Nr 189/MON z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej oraz godła 1. Bazy Lotnictwa Transportowego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz godło 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.
 
Godło 1.BLTr
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo  i sztab 1.BLotTr
 - Grupa Działań Lotniczych
   - eskadra śmigłowców
   - zespół wsparcia
 - Grupa Obsługi Technicznej
   - sekcja inżynieryjno-techniczna
   - eskadra eksploatacji śmigłowców
   - eskadra techniczna
   - klucz obsługi
 - Grupa Wsparcia
   - eskadra zabezpieczenia
   - zespół ochrony
 - Logistyka
   - sekcja techniczna
   - sekcja materiałowa
   - sekcja zaopatrzenia lotniczo-technicznego
   - sekcja planowania
 - Infrastruktura
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk pil. Sławomir Mąkosa (1.I.2012 – 23.V.2014) – decyzja personalna MON Nr 2192 z dnia 17.11.2011
 - cz. p.o. ppłk Piotr Hojnacki (23.V.2014 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (1.I.2012 – 25.X.2013)
3.Skrzydło Lotnictwa Transportowego (25.X.2013 - obecnie) 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.