8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Pułk wywodzi swoją historię, tradycje z 83.Pułku Artylerii Przeciwlotniczej który w roku 1994 w wyniku restrukturyzacji został przemianowany na 8.Pułk Przeciwlotniczy. Rok później 10 maja 1995 pułk otrzymał sztandar wojskowy, również w 1995 przyjęto projekt odznaki pamiątkowej. W kolejnych latach pułk realizował program szkoleniowy na poligonach w Ustce i Wicku Morskim. Pułk brał również udział w ćwiczeniach NATO w roku 2001 o kryptonimie „Victory Strike”. Do roku 2001 pułk był jednostką w strukturach 8 Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża, po czym przeszedł w skład 12.Dywizji Zmechanizowanej. W roku 2010 pułk został "scalony" z 3.Pułkiem Przeciwlotniczym w wyniku czego 3.pplot został rozformowany, a 8.pplot przejął sprzęt i część kadry rozformowanej jednostki. Od 1 stycznia 2011 roku pułk funkcjonuje w podporządkowaniu bezpośrednim pod Dowódcę Wojsk Lądowych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA NR 174/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 września 1997 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 8 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1)
 
p o l e c a m :
 
1. W decyzji Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 8 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie (Dz. Rozk. MON poz. 58) pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 10 listopada.".
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Na podstawie decyzji nr 31/MON z 12 lutego 2013 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy:
 
Anulowano decyzje Nr 367/MON z dnia 18 grudnia 2003 r. oraz Nr 236/MON z dnia 20 czerwca 2011 r. na podstawie których pułk dziedziczył poprzednio tradycje oraz ustalono:
 
1. 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy i niżej wymienione pododdziały wchodzące w jego skład, przejmują i z honorem kontynuują tradycje jednostek przeciwlotniczych oraz oddziałów i pododdziałów rozformowanej 8. Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego:
 
1) Bateria Dowodzenia przejmuje tradycje:
a) 13. Samodzielnej Kompanii Łączności (1944 – 1946),
b) 28. Kompanii Łączności (1946 – 1949),
c) 28. Batalionu Łączności (1949 – 1967),
d) 13. Batalionu Łączności (1967 – 1994),
e) 8. Batalionu Dowodzenia (1994 – 2001);
2) 1. Dywizjon Przeciwlotniczy:
a) przejmuje tradycje 18. Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego (1978 – 2001),
b) otrzymuje wyróżniającą nazwę „Karkonoski”;
3) 2. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 8. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej II Korpusu Polskiego (1942 – 1947),
b) 83. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 4. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1944 – 1945),
c) 88. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1957 – 1967),
d) 83. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1967),
e) 83. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1967 – 1994),
f) 28. Pułku Piechoty (1944 – 1958),
g) 82. Pułku Zmechanizowanego (1958 – 1967),
h) 28. Pułku Zmechanizowanego (1967 – 1990);
4) 3. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 3. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Wilna (1926 – 1939),
b) 3. Karpackiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1942 – 1947),
c) 32. Budziszyńskiego Pułku Piechoty (1944 – 1950),
d) 32. Budziszyńskiego Pułku Zmechanizowanego (1950 – 1994),
e) 8. Brygady Zmechanizowanej (1994 – 1998),
f) 22. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1951 – 1955, 1957 – 1967),
g) 124. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1955 – 1957, 1967 – 1995),
h) 3. Pułku Przeciwlotniczego im. Włodzimierza Juliusza Ludwiga (1996 – 2010);
5) 4. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 12. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1951 – 1955),
b) 125. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1955 – 1957),
c) 55. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1974 – 1993),
d) 55. Pułku Przeciwlotniczego (1993 – 2001),
e) 34. Pułku Artylerii Lekkiej (1945 – 1951),
f) 4. Pułku Artylerii Haubic (1951 – 1957),
g) 34. Pułku Artylerii (1958 – 1967),
h) 4. Pułku Artylerii (1967 – 1994),
i) 4. Pułku Artylerii Mieszanej (1994 – 2001);
6) Batalion Logistyczny przejmuje tradycje:
a) 8. Dywizjonu Samochodowego (1919 – 1935),
b) 8. Batalionu Pancernego 1935 – 1939),
c) 14. Samodzielnej Kompanii Samochodowej (1944 – 1949),
d) 41. Samodzielnej Kompanii Samochodowej (1944 – 1955),
e) 19. Batalionu Saperów (1944 – 2001),
f) 31. Batalionu Transportowego (1955 – 1970),
g) 8. Batalionu Zaopatrzenia (1970 – 2001);
 
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
Oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk pułku zatwierdzono decyzją nr 57/MON z 14 lutego 2006. Święto pułkowe obchodzone jest w dniu 15 maja – decyzja nr 135/MON z 15 maja 2003.
 
Nazwę wyróżniającą „Koszaliński” pułkowi nadano decyzją nr 65/MON z 19 maja 1995.
 
STRUKTURA
 
Stan 2012 rok
 
- dowództwo, sztab i logistyka
 - sekcja personalna S-1
 - sekcja operacyjna S-3
 
pododdziały
 - dywizjon dowodzenia
 - 1 Karkonoski dywizjon przeciwlotniczy
      - bateria techniczna
      - bateria dowodzenia
      - kompania logistyczna
      - 1.bateria startowa
      - 2.bateria startowa
      - 3.bateria startowa
      - 4.bateria startowa
 - 2 dywizjon przeciwlotniczy
      - bateria techniczna
      - bateria dowodzenia
      - kompania logistyczna
      - 1.bateria startowa
      - 2.bateria startowa
      - 3.bateria startowa
      - 4.bateria startowa
 - 3 dywizjon przeciwlotniczy
      - bateria techniczna
      - bateria dowodzenia
      - kompania logistyczna
      - 1.bateria startowa
      - 2.bateria startowa
      - 3.bateria startowa
      - 4.bateria startowa
 - 4.dywizjon przeciwlotniczy
      - bateria dowodzenia
      - bateria techniczna
      - 1.bateria przeciwlotnicza
      - 2.bateria przeciwlotnicza
 - batalion logistyczny
      - kompania zaopatrzenia
      - kompania remontowa
 - grupa zabezpieczenia medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Józef Kisielnicki (1994 – 22.I.1998)
 - płk dypl. Leszek Cendrowski (23.I.1998 – 2007)
 - płk dypl. Zbigniew Zalewski (2007 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
8.Bałtycka Dywizja Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego (1994 – 2001)
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego (2001 – 31.XII.2010)
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.I.2011 - 17.X.2013)
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego (17.X.2013 – obecnie)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.